Študentské stáže v Európskej vesmírnej agentúre

Európska vesmírna agentúra (ESA) otvorila zaujímavú ponuku stáží vo svojich výskumno-vývojových pracoviskách pre rok 2018. Stáže sú určené pre študentov magisterského, alebo inžinierskeho štúdia. Ponuka je otvorená aj pre slovenských študentov. Podávať prihlášky je možné od 1. septembra do 31. októbra 2017. Formulár prihlášky na stáž v ESA nájdete na uvedenej adrese.     Pracoviská […]

Čo ponúka Akadémia Európskej vesmírnej agentúry

Od marca tohto roku majú európski študenti možnosť získať neoceniteľné skúsenosti a zručnosti z oblasti vesmírnych vied a inžinierstva vďaka novovzniknutému projektu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) s názvom „ESA Academy“. ESA Academy úzko spolupracuje s európskymi univerzitami a vhodne dopĺňa študijný program o praktické skúsenosti z oblasti kozmických vied, vesmírneho inžinierstva, plánovania vesmírnych misií, kozmických […]

European Space Astronomy Centre

V skratke ESAC je zložkou Európskej vesmírnej agentúry neďaleko Madridu, domovom družicových a planetárnych misií. Je to centrum, ktoré sa venuje technickej podpore, ale aj archivácií dát a ich distribúciou do celého sveta. Vytvárajú sa tu pozorovacie plány misií prijímajúcich blízke signály z vnútra našej Slnečnej sústavy, či už zo Slnka (SOHO), planét (Venus express, […]