2 % pre slovenskú kozmonautiku

 

2-percenta-2016-sny

Prispejte vašimi dvomi percentami na chod SOSA a budujte s nami vášeň pre vesmír – premeníme spolu sny na skutočnosť!

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity popularizuje vesmírny výskum a vývoj v SR, realizuje vlastné kozmické projekty a chce našu krajinu dostať cez Európsku vesmírnu agentúru až ku hviezdam.

 Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42178401
Sídlo: Čukárska Paka 562, 930 51 Veľká Paka
Bankové spojenie: SK37833000000­02900071671
Kontaktinfo@sosa.sk

Formuláre pre fyzické osoby: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane

Postup pre právnické osoby tu.

 

Aké sú naše aktivity a projekty

Už od nášho vzniku v roku 2009 je vytúženým cieľom SOSA pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Darí sa nám to aj technologickým projektom družice skCUBE, ktorá sa v máji 2016 zapíše do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre. Medzi ďalšie projekty patria napríklad stratosférické balóny, suborbitálna raketa, či simulátor kozmických letov. Prostredníctvom realizácie týchto na naše pomery spočiatku odvážnych myšlienok i rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých sa snažíme ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015

Vaše príspevky sme využili práve na spomínané popularizačné aktivity v podobe seminárov, workshopov, či súťaže Expedícia Mars – náš nosný vzdelávací projekt, ktorým pomáhame vzdelávať mladú generáciu kozmických špecialistov. V neposlednom rade boli aj naši prispievatelia tí, ktorí pomohli vybudovaniu prvej slovenskej družice, za čo im patrí veľká vďaka.

Prečo poukázať daň práve SOSA

Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v intenzívnom rozvoji vesmírneho biznisu a skvalitňovaní vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Chceme vzdelávať verejnosť v oblasti vesmíru, motivovať mládež k vedecko-technickému štúdiu a zároveň jej umožniť nadobudnutie skúseností podieľaním sa na praktických výstupoch.