European Space Astronomy Centre

V skratke ESAC je zložkou Európskej vesmírnej agentúry neďaleko Madridu, domovom družicových a planetárnych misií. Je to centrum, ktoré sa venuje technickej podpore, ale aj archivácií dát a ich distribúciou do celého sveta. Vytvárajú sa tu pozorovacie plány misií prijímajúcich blízke signály z vnútra našej Slnečnej sústavy, či už zo Slnka (SOHO), planét (Venus express, […]