/** */

Observatóriá SAV na Lomnickom štíte

Slnečné observatórium – koronálna stanica   Realizácia výstavby astronomického observatória na Lomnickom štíte, uskutočnená v rokoch 1957 až 1962, bola inicializovaná celosvetovými aktivitami v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roku 1957 za účelom patrolného pozorovania slnečných protuberancií a tzv. zelenej koronálnej emisnej spektrálnej čiary. Slnečné protuberancie a zelená koronálna emisná spektrálna čiara   Slnečné protuberancie sú objekty […]