Seriál ‚Ako vesmírne technológie zlepšujú náš život ‚, diel I. – Program ESA pre technologické transfery

Portál Kozmonautika.sk Vám prináša osemdielny seriál článkov s názvom „Ako vesmírne technológie zlepšujú náš život“ podľa ESA, v ktorých sa dočítate o transferoch vesmírnych technológií do aplikácií a zariadení používaných ľuďmi na celom svete. Program ESA pre technologické transfery (TTP) zabezpečuje, že európsky priemysel a európania môžu disponovať výdobytkami, ktoré im prináša vývoj európskych vesmírnych technológií. Tento seriál prezentuje najnovšie transfery vesmírnych technológií za asistencie ESA programu TTP a poskytuje informácie o tom, ako nám vesmírne technológie pomáhajú už dnes.

Úvod

Inovácia nie je vždy vynálezom novej alebo revolučnej technológie. Najúčinnejšie inovácie korenia v použití už existujúcich technológií pre účely nevzťahujúce sa na ich pôvodné aplikácie. Tento proces sa nazýva technologický transfer. Technologický transfer je veľmi efektívny v rámci vesmírnych technológií, pretože tie majú vysokú kvalitu, sú bezchybné, spoľahlivé a majú dlhodobú trvácnosť. To sú dôvody, prečo vesmírne technológie neobiehajú iba okolo Marsu, ale existujú aj v našich životoch, pričom si to často ani neuvedomujeme.

Vesmír sa podieľa na vývoji špičkových inovatívnych technológií, ktoré sú detailne testované a preto sú aj veľmi bezpečné. Mnohé z týchto technológií našli svoju cestu späť na Zem. Vesmírne technológie sa v skutočnosti dotýkajú skoro každého aspektu nášho každodenného života. Od inteligentných textílií až po bezpečnosť v automobilovej doprave, od inovácií v lekárstve po novátorské inžinierske riešenia, od hráčskych technológií až po špičkové kontrolné systémy životného prostredia.

Program ESA pre technologické transfery

Čo je to technologický transfer?

Technologický transfer je proces asimilácie technológií, inovatívnych metód, vedomostí alebo zariadení vyvinutých pre konkrétny trh a ich adaptáciou pre použitie v rámci existujúcich procesov alebo produktov v úplne odlišných trhových sektoroch. ESA sa zameriava na transfer technológií, ktoré boli vyvinuté pre vesmírne programy. To nezahrňuje iba transfer technológií akým je napríklad softvér alebo hardvér vhodný pre použitie pre pozemské aplikácie a komerčné aplikácie satelitných systémov, ale aj transfer rôznych postupov uplatňovaných vo vesmírnom sektore. Proces transferu začína mapovaním vesmírneho trhu pre najvhodnejšie technológie a služby vhodné pre technologické potreby nie-vesmírnych trhov. Vesmírne technológie sú potom poskytované identifikovaným trhovým sektorom za účelom vylepšenia ich aplikácií a služieb alebo dokonca aj výroby nového produktu. Všeobecná zodpovednosť za celý tento proces spočíva na pleciach Kancelárie ESA pre technologické transfery. Proces transferu technológií sa vykonáva súborom nástrojov akým je napríklad Sieť technologických transferov zahrňujúca sprostredkovateľov technológií, národné iniciatívy technologických transferov a oznamy na on-line trhu Technologického fóra ESA.

Sieť technologických transferov

Kancelária ESA pre technologické transfery pracuje s paneurópskou sieťou firiem špecializujúcich sa na technologické transfery. Tieto firmy pôsobia ako sprostredkovatelia technológií pre ESA. To znamená, že ohodnocujú potreby trhu v nie-vesmírnych sektoroch a hľadajú v nich zhodu s existujúcimi alebo novátorskými vesmírnymi technológiami a službami. Navyše, títo sprostredkovatelia technológií podporujú aj samotný proces technologických transferov.

Ďalšia podpora technologických transferov spočíva v existencii on-line databázy Technologického fóra, vytvorenej ako nástroj pre technologické transfery. Webstránka www.technology-forum.com slúži ako katalyzátor pre vesmírne firmy, ktoré chcú preniesť ich technológie na trhy a do firiem s nie-vesmírnym zameraním, hľadajúcich špičkové riešenia pre technologické problémy, ktorým čelia. Na tejto webstránke sú technológie z vesmírneho sektoru ponúkané komunite používateľov, ktorá pochádza z rozdielnych priemyselných sektorov majúcich záujem využiť vesmírne technológie v iných priemyselných odvetviach. Technologické fórum obsahuje v súčasnosti viac ako 350 európskych vesmírnych technológií a viac ako 450 žiadostí od rôznych nie-vesmírnych firiem pre riešenia ich technologických problémov. Fórum obsahuje tucet technologických kategórií siahajúcich od zdravia až po materiály a počítačovú vedu. Navyše sú tam uvádzané aj príklady úspešných technologických transferov, ktoré boli dosiahnuté práve vďaka tejto Sieti ESA technologických transferov.

Národné iniciatívy technologických transferov

Počas uplynulých rokov niektoré členské štáty ESA založili a podporovali národné iniciatívy technologických transferov za účelom podpory aktivít na svojich lokálnych trhoch. Tieto aktivity technologických transferov, čiastočne financovaných ESA a čiastočne z národných zdrojov, roziskrili záujem aj ostatných členských štátov ESA. Národné iniciatívy sa zameriavajú na ich vlastné krajiny s cieľom podporovať transfery vyhovujúce požiadavkám národných nie-vesmírnych sektorov s technologickým popisom poskytnutým národným vesmírnym priemyslom. Sprostredkovatelia technológií, ktorí sú súčasťou Siete technologických transferov, sú kontaktným bodom medzi Kanceláriou ESA pre technologické transfery a týmito národnými iniciatívami.

Sieť expertov

ESA má prístup k širokej sieti expertov z nie-vesmírneho priemyslu pomocou sprostredkovateľov technológií, ktorá tvorí časť Siete technologických transferov.

Space 2 Business

Je veľmi ťažké zrealizovať novú myšlienku a pretaviť ju do úspešnej začínajúcej firmy. Aktivita ESA pod názvom Obchodná inkubácia podporuje vznik nových firiem v ich prvotných štádiách, ktorých obchodné myšlienky sú založené na vesmírnych technológiách alebo systémoch. Táto podpora zahrňuje poskytovanie asistencie pri ich prevádzke a rozvoji obchodu, poskytujúc im prístup k expertíze ESA a sieti podporných zdrojov vrátane počiatočného financovania.

Obchodná inkubácia ESA

Obchodná inkubácia ESA je iniciatíva, ktorá vytvára nové obchodné príležitosti a pracovné miesta pre nie-vesmírne firmy a rozširuje trh s vesmírnymi technológiami. Kancelária ESA pre technologické transfery koordinuje 4 obchodné inkubačné centrá, ktoré ponúkajú expertízu vo viacerých oblastiach, ako aj rady a podporu pre rozvoj obchodu. Centrá ESA pre obchodnú inkubáciu poskytujú začínajúcim firmám operačné služby, praktické skúsenosti v rámci najmodernejších technológií a ľahký prístup k technickým špecialistom ESA. Ponúkaný balík služieb zahŕňa:

 • počiatočné financovanie a prístup k iným zdrojom financovania
 • prístup k inžinierskej podpore expertov ESA
 • prístup k testovacím zariadeniam, laboratóriám a workshopom ESA
 • rozvoj obchodu a poradenstvo
 • prístup k strategickým partnerstvám
 • kancelársky priestor a zdieľanie zariadení

  Centrá ESA pre obchodnú inkubáciu

  Centrá ESA pre obchodnú inkubáciu sa nachádzajú

 • v Noordwijku, Holandsko (The European Space Research and Technology Centre ESTEC)
 • v Darmstadte, Nemecko (The European Space Operation Centre ESOC)
 • vo Frascati, Taliansko (The European Centre for Eartch Observations ESRIN)
 • v Oberpfaffenhofene, Nemecko (The Application Centre Oberpfaffenhofen)  Obrázok 1: ESTEC

  Obchodné inkubácie ESA sú prepojené v rámci celej Európy pomocou siete Európskych vesmírnych inkubátorov ESINET.

  Investičná asistencia v prvotných štádiách

  Kancelária ESA pre technologické transfery asistuje novozaloženým firmám pri získavaní investícií za účelom naštartovania ich rozvoja. Poskytuje im potrebný tréning pri investovaní a kontakty s investormi.

  Nasledujúce časti tohto seriálu

  V nasledujúcich dieloch tohto seriálu sa dozviete o transferoch vesmírnych technológií týkajúcich sa automobilového priemyslu, ochrany obyvateľstva, zdravia, mobilných aplikácií, prírodných zdrojov, navigácie, komunikácie a bezpečnosti.

  Chceš, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným členom ESA? Ak áno, podpor nás a zapiš sa do tohto DOODLU – klikni TU.

  Prečítajte si aj dalšie diely nášho seriálu ‚Ako vesmírne technológie zlepšujú náš život‘:

  Zdroj:
  www.esa.int

 • Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.