SpVRI – Zahájení projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace

Pochopení fungování života na Zemi, ale i na jiných planetách, asteroidech a kometách je tématikou nového projektu, který byl zahájen 19. ledna ve spolupráci českých a slovenských vědců z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně, Slovenské organizace pro vesmírné aktivity a Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Záměrem projektu je vytvoření stratosférického konsorcia, které bude v budoucnu usilovat o vstup do dalších mezinárodních konsorcií a spolupracovat zejména na Evropských projektech s podobnou tématikou. Členové konsorcia se budou v rámci síťování setkávat v Brně, Valašském Meziříčí a Žilině na seminářích, workshopech a konferencích pořádaných projektem. Projekt významně přispěje k prohloubení spolupráce mezi českými a slovenskými příhraničními regiony v oblasti vědy a výzkumu. Na otevřených seminářích, workshopech a konferencích bude široké veřejnosti přiblížena tématika astrobiologie, astrofyziky a astronomie.

Získaná data a možnosti zvýší kvalifikaci proškolených osob v regionech, což povede k lepší spolupráci vedoucí k vývoji nových technologií pro efektivní výzkum i aplikace. Projekt přináší příležitost pro zapojení dalších pracovišť, studentů a vědců do aktivit projektu. Na základě předchozích aktivit máme ověřeno, že potenciál a kapacity pro vývoj a efektivní sdílení jsou pro partnery výhodné a efektivní.

Jedním z cílů je vývoj a realizace univerzální výzkumné stratosférické platformy, kterou bude možné využívat nejen pro standardní vědecké a technologické experimenty, ale také pro monitoring rychle se měnícího životního prostředí i efektivní měření pomocí moderní senzoriky.

Projekt „Společně pro výzkum, rozvoj a inovace“ spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 umožní postavení, testování a zkušební let stratosférické sondy pro testování biosenzorů ve stratosférických podmínkách. Vytvořené konsorcium do budoucna plánuje spolupráci na dalších Evropských projektech.

Kontakt pro média:

René Kizek, tel.: +420 545 133 350, e-mail.: rene.kizek@mendelu.cz


 

Mendelova univerzita v Brně – Laboratoř metalomiky a nanotechnologií je moderním evropským vzdělávacím a výzkumným centrem. Zaměřuje se na několik oblastí výzkumu zahrnujících moderní elektrochemické metody, syntézu nanomateriálů, jako jsou kvantové tečky a magnetické nanočástice, nanomedicínu a cílenou léčbu. V centru jejího zájmu se pohybuje i použití 3D tisku v oblasti nanotechnologií a nanomedicíny a v neposlední řadě i komponent pro balonové lety.

SOSA –  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (z angl. Slovak organization for space activities) je občanské sdružení se sídlem v Bratislavě. Mezi její hlavní aktivity patří popularizace vesmírného výzkumu na Slovensku, vývoj první slovenské družice skCube, podpora snahy o vstup Slovenska do Evropské vesmírné agentury ESA a Evropské jižní observatoře ESO a také organizace přednášek a workshopů zaměřených na všeobecné zvyšování povědomí o potřebě rozvoje kosmického výzkumu a průmyslu na Slovensku.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje je významnou vzdělávací a odbornou institucí s téměř šedesátiletými zkušenostmi. Zabývá se především vzděláváním všech věkových skupin a odbornou činností v oblasti pozorování projevů sluneční aktivity, změn jasnosti proměnných hvězd, pozorování meteorů aj. V oblasti kosmického výzkumu a technologií se zabývá zejména vzdělávacími a motivačními aktivitami a propojováním různých subjektů.