Išiel TUGSAT na vandrovku

Hoci je Rakúsko členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry už od roku 1987, čakalo pomerne dlhú dobu, kým sa do vesmíru dostala prvá rakúska družica. Ňou sa v roku 2013 stala družica TUGSAT-1, známa aj pod iným názvom, BRITE-Austria. Jej úspech je naozaj pekným príbehom medzinárodnej spolupráce. Nebyť iných krajín, presnejšie iniciatívy, ktorá prišla zo zahraničia, kto vie, možno by dnes Rakúsko svoj prvý satelit stále nemalo. TUGSAT-1 bol totiž vyvinutý v rámci medzinárodného projektu za účelom vybudovania družicového zoskupenia BRIght-star Target Explorer, v skratke BRITE. Partnermi na tomto projekte boli tri štáty – Kanada, Poľsko a Rakúsko, hlavne prostredníctvom výskumných inštitúcií, napr. univerzít. Ide vlastne o akúsi červeno-bielu spoluprácu, berúc do úvahy farby na vlajkách týchto štátov.

Prvým príkladom medzinárodnej spolupráce na družici TUGSAT-1 je hneď to, že vyvinutou bola na Univerzite v Toronte a nie v Rakúsku. Ide o 20-centimetrový nanosatelit, kocku o hmotnosti 6,8 kg. Cestovateľské zážitky družice BRITE-Austria pokračovali aj naďalej. Dostala sa samozrejme do Rakúska, kde bola aj fyzicky škontruovaná, no keďže v Rakúsku a ani v Kanade a Poľsku sa použiteľný kozmodróm na cesty do vesmíru nenachádza, museli zúčastnené krajiny nájsť poskytovateľa iného služieb tohto druhu , ktorým sa nakoniec stala India. TUGSAT-1 tak spoločne s ďalšou družicou v rámci zoskupenia BRITE, tiež rakúskou UniBRITE-1 letel do kozmu z indického kozmodrómu Sriharikota na indickej rakete PSLV-C20. Nie však ako primárny náklad, ten tvoril francúzsko-indický satelit určený na monitoring oceánov SARAL. Na rakete sa však našlo miesto aj pre dve 20-centimetrové kocky v rámci zoskupenia BRITE a deň 25. február 2013 je odvtedy v Rakúsku dňom, kedy bol vypustený prvý rakúsky satelit.

tomas_fig1
© TU Graz

Čo robí samotná družica? Zaujímavosťou je, že nie je, podobne ako mnohé iné dnes vyvíjané cubesaty, zameraná smerom k Zemi ale práve naopak, smerom od našej planéty. Nachádza sa na slnečne-synchrónnej orbite vo výške 800 km a jej primárny cieľ je v oblasti astronómie, konkrétne v odbore hviezdnej seizmológie. Hviezdna seizmológia je veda, ktorá študuje vnútornú štruktúru pulzujúcich hviezd výkladom ich frekvenčných spektier. Nie je preto prekvapením, že primárnym experimentom je fotometrické meranie variácií v jase a teplote jasných hviezd. Na tento experiment využíva optickú kameru s CCD súčiastkou s vysokým rozlíšením. Operačné stredisko sa nachádza na pôde Technickej univerzity v Grazi. Z tohto vychádza aj názov samotnej družice – TUGSAT. Samotný projekt BRITE je historicky prvým zoskupením nanosatelitov, ktoré je venované astronómii a tiež reflektuje súčasný globálne rastúci trend stavania malých satelitov.

Aká je situácia dnes? BRITE-Austria je stále v prevádzke. Počas vyše 2 rokov precestoval viac než 470 miliónov kilometrov a skompletizoval viac ako 10400 100-minútových orbít okolo Zeme. Svoje pozorné oko už zameral na hviezdy z takých súhvezdí ako Orion, Perzeus alebo Kentaur. V rámci zoskupenia BRITE sa momentálne na obežnej dráhe nachádza 5 prevádzkovaných družíc, 2 rakúske, 2 poľské a 1 kanadská. Čo z projektu vyplynulo pre Rakúsko, je nanovo vzbudený záujem o kozmický výskum. Úspech družice TUGSAT-1 spolu s UniBRITE-1, ktorá bola financovaná Viedenskou univerzitou (TUGSAT-1 bol financovaný Rakúskou agentúrou pre propagáciu výskumu) vytvorili pre Rakúsko vhodné podmienky pre nové podobné projekty, pričom rôzne ďalšie iniciatívy sa už začínajú objavovať. Veľkým prínosom bolo tiež  získanie si dobrých medzinárodných partnerov aj pre prípadné projekty do budúcnosti. Projektový koordinátor družice TUGSAT-1, profesor Otto Koudelka z Technickej Univerzity v Grazi si preto môže povedať: „Future for Austria is BRITE“.

Prof. Otto Koudelka s družicou TUGSAT-1, © TU Graz
Prof. Otto Koudelka s družicou TUGSAT-1, © TU Graz

Zdroje:

Tomáš Hrozenský