Stretnutie s prvým človekom v otvorenom vesmíre

Alexej Archipovič Leonov, bývalý sovietsky kozmonaut, ako prvý človek vystúpil do otvoreného kozmu z lode Voschod 2 v roku 1965. Taktiež sa zúčastnil misie Sojuz-Apollo a je dvakrát ocenený ako Hrdina Sovietskeho zväzu, čo bolo toho času najvyššie možné vyznamenanie.

Pán Leonov bol hosťom akcie Adrenalínové nebo v Bratislave, ktorej súčasťou sme boli aj dvaja členovia posádky Expedície Mars 2015 – Beáta Plaskurová a Samuel Matejíčka.

 

Obr.1: Beáta a Samuel s p. Leonovom pri stánku SOSA
Obr.1: Beáta a Samuel s p. Leonovom pri stánku SOSA

 

Mali sme tú česť stretnúť sa s p. Leonovom osobne. Zhodli sme sa, že pôsobil ako milý vyrovnaný človek so zmyslom pre humor a na svoj vek, 82 rokov, aj veľmi vitálne. P. Leonova zaujali naše expedičné kombinézy, keď sme ho mimo iného sprevádzali aj v stánku SOSA (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity), kde sa s ním uskutočnili rozhovory pre rôzne mass-médiá.

P. Leonov mal skutočne nabitý program, silné slnko a množstvo záujemcov o autogram ho po celom dni určite vyčerpali. Uskutočnila sa verejná diskusia spojená s autogramiádou v miestnom obchodnom dome a pripravili sa aj zoskoky slovenských parašutistov, ktoré si pán Leonov veľmi pochvaľoval.

 

Obr.2: Z verejnej autogramiády
Obr.2: Z verejnej autogramiády

 

Na druhý deň už len Samuel spolu s delegáciou SOSA a Veľvyslanectva Ruskej federácie navštívil pamätník Slavín (bratislavský pamätník venovaný červenej armáde z druhej sv. vojny). Následne sme sa presunuli na hotel v Modre, kde p. Leonov počas obedu rozprával zaujímavé, vtipné ale aj smutné historky zo svojej kariéry kozmonauta. Po obede absolvoval dlhú tlačovú konferenciu a po množstve rozhovorov pre slovenské televízie sa p. Leonov aj s manželkou presunul do Piešťanských kúpelov, kde sa dúfajme po „dvojdňovom maratóne“ dostatočne zrelaxoval.

 

Obr.3: Kladenie vencov na bratislavskom Slavíne
Obr.3: Kladenie vencov na bratislavskom Slavíne

 

Posledný rozhovor pre slovenské médiá
Obr.4: Posledný rozhovor pre slovenské médiá
Našiel sa čas aj na selfie ;-)
Obr.5: Našiel sa čas aj na selfie 😉