ESA zverejnila druhú výzvu PECS pre slovenské subjekty

V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv. ECS) bola dňa 15. júla 2016 uverejnená 2. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS (Second call for outline proposals under the Plan for European Cooperating States (PECS) in Slovakia). Obsah druhej výzvy PECS bol navrhnutý odborníkmi ESA a schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Deadline predkladania projektov v rámci tejto výzvy je 10 týždňov po jej zverejnení v databáze ESA EMITS, teda 3. 10. 2016. Upozorňujeme, že pre predloženie projektu je nutná registrácia inštitúcie v databáze ESA EMITS . Aktuálny stav registrovaných organizácií (k 19. 7. 2016) je 23 registrovaných organizácií.

Po uzavretí výzvy bude nasledovať schvaľovací proces. Prvé platby organizáciám, ktorým bude projekt schválený, možno očakávať na jar 2017. Očakávaná dĺžka projektov sú 1 – 2 roky. V rámci výzvy sú na projekty vyčlenené prostriedky v objeme 2 000 000 €.

 

jan-balaz-ecss-rosetta
Ilustračný obrázok: Dr. Ján Baláž z košického ÚEF SAV pri integrácii modulu ESS pre misiu ESA Rosetta

Aktuálna výzva na predkladanie návrhov je určená výhradne pre slovenské podniky (vrátane malých a stredných podnikov) alebo akademické a výskumné organizácie. Príjemcovia tejto výzvy sú preto žiadaní, aby zohľadnili fakt, že agentúra môže zvažovať iba návrhy firiem a organizácií so sídlom na Slovensku.

Konzorciá vrátane firiem a organizácií z iných členských štátov ESA môžu byť akceptované len v prípade náležitého odôvodnenia. Úlohy, ktoré by v takomto prípade mali byť vykonávané neslovenskými subjektmi, nesmú byť v žiadnom prípade hlavnými činnosťami navrhovanej štúdie alebo vývoja, a nemali by presiahnuť 20% z celkovej ceny projektu. Dané obmedzenie sa nevzťahuje na dodávky zariadení, potrebné k vykonaniu práce, ak to bude náležite odôvodnené.

 

Predmet tejto výzvy je určený výlučne pre:

 

  • Aktivity spojené s letovým hardvérom súvisiace s misiami ESA, vo forme užitočných nákladov (tzv. PAYLOADS) alebo ich subsystémov, alebo technológie a senzory satelitných platforiem, alebo generické technológie s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 3 a cieľová TRL* musí byť najmenej 5)

–> Maximálna hodnota projektu: 400 000 €

  • Výskumné a vývojové činnosti (vrátane technologických demonštrácií, priemyselných procesov a ich kvalifikácia/certifikácia), ktoré vedú k produktom (hardvér alebo softvér), alebo generickým technológiám s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 2 a cieľová TRL* je pod 4)

–> Maximálna hodnota projektu: 200 000 €

  • Aplikácie na báze kozmických technológií, produkty a služby využívajúce vesmírnu infraštruktúru, ktorá už existuje alebo je jej prevádzka plánovaná v blízkej budúcnosti, (počiatočná TRL* musí byť najmenej 4)

–> Maximálna hodnota projektu: 150 000 €

  • Prípravné činnosti (rôzne teoretické práce a štúdie, napr. štúdie uskutočniteľnosti, zber požiadaviek užívateľov, prieskumy trhov, a pod.), na podporu konkurencieschopnosti krajiny v súvislosti s programami ESA (nepovinnými alebo povinnými), v ktorých sa Slovensko môže v budúcnosti zúčastniť;

–> Maximálna hodnota projektu: 75 000 € (navýšenie oproti 1. výzve PECS)

  • Informačné a vzdelávacie aktivity:
    • na zvýšenie povedomia o kozmických technológiách a ich uplatnení v praxi (vrátane ukážok na stredných školách a vo vedeckých centrách)
    • zvýšiť motiváciu mladých ľudí vybrať si vzdelanie v oblasti vesmíru a vesmírny priemysel ako kariéru.

–> Maximálna hodnota projektu: 50 000 €

 

Jeden predkladateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 návrhy na projekty, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ,v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity.

Finálne vybrané aktivity, a po úspešných rokovaniach s predkladateľom projektu, budú realizované na základe zmluvy s pevne stanovenými cenami, a to 100% financovanými z rozpočtu ESA PECS.

 

V prípade akýchkoľvek dotazov a informácií ohľadom druhej výzvy ESA PECS môžete kontaktovať Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity.

Email: info(zavináč)sosa.sk

 

——————

*TRL / Technology Readiness Level, Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.