Misia Mars volá študentov!

Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu. Posuň možnosti prežitia na červenej planéte bližšie k realite!

V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne (SE) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Experiment by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

 

 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Súťažiť môžu jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž nie je určená jednotlivcom – vysokoškolákom ani tímom zloženým výhradne z vysokoškolských študentov. Súťažný tím môže mať maximálne 5 členov.

Svoj projekt môžete prihlásiť do 14. októbra 2016 vyplnením on-line formulára na tejto stránke.

Spomedzi prihlásených experimentov vyberieme v prvom kole 5 najlepších. Verejnosti ich predstavíme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (7. – 13. november 2016), kde sa rozhodne aj o víťazovi.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl a všeobecne u mladých ľudí. Zároveň je zámerom podporiť vzájomnú spoluprácu a interakciu rôznych vekových kategórií mladých pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.

 

misiamars-a4plagat

 

Kompletná prihláška musí obsahovať:

 1. Vyplnený elektronický formulár s kompletne vyplnenými údajmi o prihlásenom jednotlivcovi alebo tíme a obsahujúci všetky požadované informácie o predkladanom experimente.
 2. Fotodokumentáciu pozostávajúcu z 3 fotografií:
  • Fotka zachytávajúca autora alebo autorský tím,
  • Fotka materiálu potrebného na realizáciu experimentu,
  • Fotografia zachytávajúca autora alebo celý kolektív pri práci na experimente.
 3. Video, ktoré trvá maximálne 1 minútu a verejnosti predstaví navrhovaný projekt formou ústnej prezentácie alebo zdokumentuje postup pri realizácii experimentu. Video je potrebné nahrať na vlastný YouTube kanál, Vimeo kanál alebo Facebook profil a jeho vlastnosti mať nastavené pre zdieľanie s verejnosťou. Odkaz na toto video potom prihlasujúci vloží do elektronického formulára nižšie.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Obmedzenia pre navrhovaný experiment

 

Keďže návrh experimentu vrátane materiálu bude cestovať medzi Európou a USA, je potrebné mať pri jeho navrhovaní na mysli isté bezpečnostné i rozmerové obmedzenia:

 • Návrh experimentu musí byť prenosný a to aj v rámci bežnej batožiny, takže by mal byť rozmerovo skladný a hmotnostne obmedzený (ideálne nie viac ako 5 kg).
 • Experiment nesmie obsahovať látky a zariadenia, ktoré nie je možné prenášať v štandardnej batožine v podpalubí lietadla.
 • Experiment nesmie používať nebezpečné, teda toxické, jedovaté, výbušné alebo vysokohorľavé látky.
 • Experiment nesmie obsahovať ani si vyžadovať prítomnosť biologických vzoriek.
 • Experiment musí brať do úvahy obmedzenia dané pobytom „na púštnej výskumnej stanici na Marse“, a teda musia šetriť všetky zdroje (vodu, elektrinu a pod.), vrátane materiálu.
 • Kontakt s realizátorom experimentu bude obmedzený, resp. minimálny, preto predložené inštrukcie pre realizáciu experimentu musia byť čo najpresnejšie a zrozumiteľne vysvetlené.

 

Prihlasovací formulár nájdete na stránkach Slovenských elektrární.

 

Zdroje: