AMADEE-18 – pošlite návrh experimentu pre simulovanú misiu na Mars

Rakúske vesmírne fórum (Österreichisches Weltraum Forum – OWF) v spolupráci s „Oman National Steering Comittee“ pripravujú vo februari 2018 medzinárodnú simulovanú marsovskú misiu AMADEE-18 v regióne Dhofar v Ománe. Skupina výskumníkov uskutoční počas tejto misie experimenty, ktoré súvisia s budúcimi pilotovanými misiami na Mars. OWF otvára možnosť zaslať návrhy experimentov pre túto misiu. Experimenty budú najmä z oblastí inžinierstva, geofyziky/geológie, life sciences, astrobiológie a operácií v teréne.

Simulované misie v teréne, ktorý je podobný tomu na planéte Mars sú užasnou príležitosťou a nástrojom ako získať potrebné skúsenosti pre reálne misie v budúcnosti. Taktiež nám pomáhajú pochopiť úskalia a limity vedeckých operácií riadených na diaľku na iných planetárnych telesách.

 

Očakávané prínosy misie:

  • Príležitosť pochopiť a študovať nástroje, procedúry a pracovné postupy v podmienkach marsovskej analógovej misie
  • Testovanie vedeckých postupov a zariadení pri zisťovaní prítomnosti života v analógovom marťanskom prostredí
  • Terénne testy roverov
  • Geofyzikálne štúdium a techniky
  • Riadenie tímov na ďiaľku
  • Vzdelávanie a popularizácia planetárnych vied

 

Obr.1: Infografika k priebehu misie AMADEE-18

 

Misia sa uskutoční počas štyroch týždňov vo februári 2018. Na základe dvanástich predošlých marsovských analógových misií, Rakúske vesmírne fórum (OWF) zriadilo infraštruktúru pre diaľkové riadenie simulovaných misií, vyškolilo a certifikovalo niekoľko riadiacich pracovníkov a členov posádky. Terénne aktivity budú naplánované cez „letový plán“, podporované a riadené vedeckým tímom a riadené na diaľku letovými riadiacimi pracovníkmi v riadiacom stredisku v rakúsku.

 

Míľniky

 

30. Jún 2017: Deadline na podávanie návrhov experimentov
15. Júl 2017: Vyhlásenie víťazných experimentov
Máj-December 2017: Príprava/tréning na misiu AMADEE-18
01. Február -28. Február 2018: AMADEE-18 Misia
25.-27. Máj 2018 (bude upresnené): AMADEE-18 vedecký workshop

 

Kontakty

 

Sophie Gruber a Stefan Übermasser
AMADEE-18 vedúci tím
sophie.gruber@oewf.org, stefan.uebermasser@oewf.org
Monika Fischer
OeWF Kontakt pre médiá
monika.fischer@oewf.org

 

Zdroje a viac informácií