Konferencia venovaná projektom na hranici vesmíru

Lety na hranicu vesmíru v posledných rokoch rastú na popularite. Dostupnosť technológií, podmienky pre rôzne experimenty a dobrodružstvo s týmito aktivitami spojené lákajú čím ďalej tým viac záujemcov.  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) do dnešnej doby vykonala 17 úspešných letov s rôznym experimentálnym nákladom.

 SOSA vyslala máňušku na hranicu vesmíru
 

Aj vďaka tomu sa SOSA zapojila ako partner do projektu s názvom „Visegrad Closer to Space” podporeným medzinárodným vyšehradským fondom.

 

V rámci projektu bude zorganizovaná konferencia „Near-Space Conference“ ktorá si kladie za cieľ spojiť mladých ľudí, technológov a vedcov z krajín V4 a vytvoriť tak platformu na výmenu poznatkov a skúseností z oblasti kozmického výskumu so zameraním na stratosferické lety. V programe medzinárodnej konferencie sú veľmi zaujímavé prednášky a workshopy zamerané na získavanie skúseností v súvislosti s realizovaním letov na hranicu vesmíru. Konferencia sa uskutoční 20. mája 2017 v poľskom meste Toruň.

 

 

 

Registrácia na konferenciu je otvorená pre záujemcov. Viac informácií nájdete na odkazoch uvedených nižšie.

 

Stránky konferencie: http://nearspace.pl/
Stránky projektu: http://mlynwiedzy.org.pl/near-space-conference-2017/
Stránky fondu: www.visegradfund.org