Yuri’s Night Bratislava 2018

Pozývame Vás na spoločnú oslavu výročia letu 1. človeka do vesmíru. Yuri’s night je celosvetová akcia organizovaná v desiatkach miest na celej planéte. Hlavným cieľom je oslava tohto úžasného míľniku v histórii ľudstva a zároveň zvýšenie verejného záujmu o výskum vesmíru a inšpirácia pre nové generácie vesmírnych priekopníkov a dobroduhov.

Zároveň sa bude jednať o prvé z plánovaných pravidelných stretnutí/meetupov vesmírnej komunity, odborníkov aj nadšencov z rady verejnosti, kde sa dozviete o aktuálnych trendoch, projektoch, možnostiach zapojenia sa do vesmírneho výskumu, o príležitostiach a v pláne máme aj organizáciu hackatonov na rôzne témy – napríklad práca s datami z družíc slúžiacich na diaľkové pozorovanie Zeme, či rôzne aplikácie využívajúce družicovú navigáciu a podobne.

 

 

Podujatie organizuje bratislavský hackerspace Progressbar a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity.

Príďte s nami osláviť Yuriho noc, stretnúť ľudí s podobnou vášnou a dozvedieť sa o možnostiach zapojenia sa do vesmírneho výskumu.

Kde? Progressbar, Dunajská 18, Bratislava 811 08

Program (zmena vyhradená!):

17:30 Privítanie, predstavenie činnosti Progressbar a SOSA – Slovak Organisation for Space Activities

18:00 Slovensko a vesmír (Prednáška o histórii kozmického výskumu a zaujímavých udalostiach spätých s kozmonautikou na Slovensku) (Jakub Kapuš)

18:30 Prestávka

18:40 My life in Star City (Fedor Volchkov)

19:00 Možnosti zapojenia do kozmických aktivít (Lightning talks)

– Možnosti, ktoré ponúka v rámci svojich programov a výziev Európska vesmírna agentúra (ESA) (Jakub Kapuš)
– Nasa Space Apps Challenge (Aleš Nohel)
– Program Copernicus – možnosti, nástroje a príležitosti (Matej Nemček)
– Horizont2020, priorita Space (doplníme)
– Súťaž Expedice Mars, InnoSpace masters, European Satellite Navigation Competition // Galileo Masters (Jakub Kapuš)

19:30 Prestávka

19:45 Planetárium v Bratislave (Juraj Kubica)

20:15 Prestávka

20:30 Moderovaná diskusia za sprievodu filmu „First Orbit“, ktorý mapuje historický let J. A. Gagarina

22:00 Záver

 

Tešíme sa na Vás!

 

Odkazy: