Prihláste sa do súťaže MISIA MARS 2

Astrobiologička Michaela Musilová, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a Slovenské elektrárne vyhlasujú druhý ročník súťaže pre stredné školy Misia Mars 2.

Staň sa autorom experimentu, ktorý urýchli osídľovanie Marsu ľuďmi! Prihlás svoj projekt online do 30. septembra 2018!

Úlohou prihlásených stredoškolských študentov alebo študentských tímov (max. 5 osôb) je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorého prínos overí odborná porota pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej .

Experiment by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

M.Musilova performing astrobiological research 1 (Credit Michaela Musilova)

Čo môžete vyhrať?

Autori piatich najlepších projektov, ktoré postúpia do druhého kola, budú odmenení skvelými cenami. Odmena čaká aj na ich garantov – učiteľov, ktorí študentom  s prípravou experimentu pomôžu.

Víťazný tím so svojim garantom okrem vecných cien získa aj výlet do CERN, Európskej organizácie pre jadrový výskum vo Švajčiarsku.

Ako pripraviť experiment?

  • Bežnej rakete by dnes cesta na Mars trvala asi 8 mesiacov. Aj to za prepodkladu, že by sa na Mars vydala v správnom okamihu, kedy je Mars k Zemi najbližšie. Na Marse by musela pobudnúť niekoľko mesiacov, aby vystihla správne okno na cestu späť, ktorá tiež bude trvať zhruba 8 mesiacov.
  • Jej posádka by musela byť na cestu dobre pripravená a musela by mať dostatok jedla, vody, paliva, dostatočné tienenie pred vesmírnou radiáciou a prvotriedne prístroje.
  • Na Marse sú ale iné podmienky ako na Zemi a aj tie najbežnejšie veci môžu fungovať úplne inak, prípadne nefungujú vôbec – či už ide o prístroje, fyzikálne javy, chemické reakcie alebo správanie sa rastlín.

Viac informácií získate na adrese: https://www.seas.sk/misia-mars