Pozvánka: CHÉMIA A NANOTECHNOLÓGIE -jednoduché i náročnejšie experimenty

D:\9 Hvězdárna VM 2019\Projekty 2019\FMP Kysuce\SPOLEČNÉ NEBE - FMP Kysuce\Publicita\logo-banner-fmp-2018.jpg


Srdečne Vás pozývame na jednodenný praktický workshop s názvom CHÉMIA A NANOTECHNOLÓGIE – JEDNODUCHÉ I NÁROČNEJŠIE EXPERIMENTY, ktorú usporadúva Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brne a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity.

Akcia sa koná dňa 12. 10. 2019 od 09:30 v priestoroch Mendelovy univerzity v Brne, budova D, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Společně mezi Zemí a vesmírem, OP Interreg V-A, FMP.

Workshop bude zameraný na dve oblasti:

  • Na prípravu rôznych typov nanočastíc pomocou UV žiarenia a ich využitie;
  • Na problematiku detekcie látok pomocou papierových nosičov.


Súčasťou workshopu budú tiež stručné základy práce v laboratóriách a praktické analýzy vzoriek. Akcia bude zaistená výskumnými pracovníkmi Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU v Brne.


Program workshopu:

9:30 – 10:00 Úvodné slovo – Vojtěch Adam, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

10:00 – 10:15 Bezpečnosť práce a základné školenie – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

10:15 – 11:30 Práca s kvapalinami v mikroobjemoch – Markéta Vaculovičová a Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

Skupina A
11:30 – 12:30 Výroba nanočastíc pomocou UV žiarenia – Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU
Skupina B
11:30 – 12:30 Detekcia na papierových nosičoch – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

12:30 – 13:15 Přestávka a drobné občerstvení

Skupina A
13:15 – 15:15 Detekcia na papierových nosičoch – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU
Skupina B
13:15 – 15:15 Výroba nanočastíc pomocou UV žiarenia – Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

15:30 – 17:00 Stanovenie paracetamolu v neznámej vzorke – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU

Drobné občerstvenie je zaistené.
Na workshop si treba priniesť prezuvky, plášť, písacie potreby a kalkulačku.


Pokiaľ máte vo svojom okolí kolegyne, kolegov, študentov či ďalších potenciálnych záujemcov, budeme radi, ak im informáciu o konaní tejto akcie sprostredkujete.

Odkaz na pozvánku nájdete aj na tomto linku, počet možných účastníkov je obmedzený, prihlasovať sa môžete do 9. 10. 2019 na mail: marketa.ryvolova@seznam.cz

Tešíme sa na stretnutie!