Letecká fakulta TUKE členom IAF a úspech v medzinárodnej súťaži o vypustenie satelitu

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ako prvá inštitúcia zo Slovenskej republiky, získala členstvo v Medzinárodnej astronautickej federácii (IAF). Na valnom zhromaždení IAF, ktoré sa konalo dňa 21.10.2019 vo Washingtone DC, bola schválená žiadosť o členstvo Technickej univerzity v Košiciach v tejto prestížnej medzinárodnej organizácii.

IAF vznikla v roku 1951, združuje inštitúcie a jednotlivcov pracujúcich v oblasti kozmonautiky a je považovaná za najväčšiu a najprestížnejšiu organizáciu v tejto oblasti. Bola založená výskumníkmi, ktorí si dali za cieľ spolupracovať bez ohľadu na politickú situáciu. V prvých rokoch organizovania Medzinárodného astronautického kongresu (IAC) sa táto organizácia stala jedným z mála miest, kde mohli spoločne pracovať vedci z východu aj západu. IAF bolo založené členmi z desiatich krajín. Ku dnešnému dňu má IAF 397 členov zo 69 krajín.

Dňa 22.10.2019 boli na Medzinárodnom astronautickom kongrese vo Washingtone DC vyhlásené výsledky súťaže o vypustenie satelitu. Súťaž bola vyhlásená Medzinárodnou astronautickou federáciou v spolupráci s ruskou firmou GK Launch Services v apríli tohto roku. Výherca súťaže získal vypustenie CubeSat satelitu veľkosti 1U na prvom komerčnom lete spoločnosti GK Launch Services, ktorý je plánovaný v treťom štvrťroku 2020. Do súťaže sa zapojilo päť tímov z celého sveta. Letecká fakulta vstúpila do súťaže s projektom grbAlpha a obsadila skvelé druhé miesto.

grbAlpha je technologický prekurzor vedeckého experimentu zameraného na pozorovanie gama zábleskov z obežnej dráhy Zeme. Hlavnou úlohou projektu je otestovať špeciálny detektor gama žiarenia a komunikačný kanál na prenos dát z orbity na Zem. Po úspešnom overení technológie bude satelit viacnásobne reprodukovaný, čím vnikne flotila satelitov zapojených do vedeckého experimentu. Celkovo by do misie mohlo byť zapojených až desať satelitov. Vedeckú časť misie vedie výskumná skupina astrofyzika Norbert Wernera na univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a detektor sa vyvíja v Konkoly observatory v Maďarsku v spolupráci s Japonskými univerzitami v Hirošime a Nagoyi. Samotná družica, ktorá ponesie experiment stavia na dedičstve prvej Slovenskej nano-družice skCube a na jej realizácii sa podiela Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Slovenská technická univerzita a firmy Spacemanic s.r.o. a NEEDRONIX s.r.o.

„Vstup do Medzinárodnej astronautickej federácie je ďalším krokom vpred na našej ceste ku hviezdam. Skúsenosti, ktoré máme aj vďaka projektu skCUBE a nové študijné programy venované leteckým a kozmickým technológiám sú od dnešného dňa potvrdené aj pečaťou IAF. Účasť našich zamestnancov na projekte grbAlpha je zárukou, že máme kontakt so špičkovými technológiami, so špičkovými vedcami a že naši študenti majú možnosť učiť sa od tých najlepších. Zisk druhého miesta v medzinárodnej súťaži len upevňuje postavenie Leteckej fakulty ako lídra v kozmických technológiách medzi slovenskými univerzitami.“ povedal Stanislav Szabo, dekan Leteckej fakulty.

„Je to pre nás veľký úspech. Ocenenie, ktoré sme si druhým miestom vybojovali je špeciálna ponuka na vypustenie satelitu so zľavou 75% z ceny štartu. V najbližších dňoch prebehne koordinačné stretnutie zástupcov všetkých organizácií podieľajúcich sa na projekte a rozhodneme sa o ďalšom postupe.“ povedal Marek Košuda, prodekan pre rozvoj na Leteckej fakulte TU v Košiciach.

„Tieto dni boli veľmi vzrušujúce. Mal som česť predstaviť Technickú univerzitu v Košiciach na pôde najprestížnejšej kozmickej organizácie a náš tým získal druhé miesto v tvrdej medzinárodnej konkurencii CubeSat tímov. Podľa neoficiálnych informácií, ktoré sme po oznámení výsledkov získali, bolo veľmi náročné vybrať víťaza súťaže. Nakoľko boli v súťaži prihlásené vynikajúce projekty, rozhodli sa organizátori oceniť prvé tri miesta, oproti plánovanému prvému. Je to veľké ocenenie našej dlhoročnej práce a zároveň motivácia do budúcna.“ povedal Miroslav Šmelko, delegát v IAF za TUKE a člen technického tímu.

„Som veľmi rád, že spolupráca, ktorá vznikla vďaka projektu prvej slovenskej družice, úspešne pokračuje. Vďaka výhre v súťaži IAF môžeme zúročiť skúsenosti, ktoré sme získali pri návrhu, vývoji a operovaní skCUBE. Satelit GRBAlpha bude obsahovať komponenty a senzory, ktoré priamo vychádzajú z návrhu našeho prvého satelitu. Okrem toho tiež aj unikátny vedecký experiment, ktorý opäť môže potvrdiť význam nanosatelitov pre vedecké účely, ako aj pre poskytovanie najrôznejších služieb. Je to pre nás zároveň veľká výzva, nakoľko do štartu zostáva veľmi krátky čas. Opäť sa ukazuje, že aj Slovensko môže hrať dôležitú úlohu v novej ére kozmického výskumu a môže sa stať lídrom v niektorej z oblastí, ak sa včas správne rozhodneme. “ povedal Jakub Kapuš, vedúci vývoja satelitu.

„Zdroje niektorých gama zábleskov sú tiež zdrojmi gravitačných vĺn a tieto úkazy momentálne monitorujú veľké družice NASA a ESA, ktorých cena sa pohybuje okolo 500 miliónov EUR a ktoré sú už na konci svojej nominálnej životnosti. Ukazuje sa však, že táto skutočne prelomová veda sa dá robiť aj pomocou omnoho lacnejších nano-satelitov. Flotila takýchto relatívne jednoduchých a lacných družíc by dokázala monitorovať celú oblohu a zabezpečiť, že našej pozornosti neujde žiadny gama záblesk. To súčasné družice nedokážu a je to významná pridaná hodnota nášho projektu.“ povedal Norbert Werner, vedúci vedeckého experimentu.