Pozvánka: Seminár „Medzi Zemou a vesmírom“

D:\9 Hvězdárna VM 2019\Projekty 2019\FMP Kysuce\SPOLEČNÉ NEBE - FMP Kysuce\Publicita\logo-banner-fmp-2018.jpg

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Ústav chémie a biochémie AF MENDELU v Brne vás pozýva na dvojdenný seminár s názvom „MEDZI ZEMOU A VESMÍROM“, ktorý sa koná 11. – 12. decembra 2019 v budove M Mendelovej univerzity v Brne (miestnosť M 2.12), Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.


Pre koho je seminár určený?


Seminár je zameraný na vybrané oblasti vedy a techniky, od kozmických technológii a ich aplikácie do bežného života, cez modernú fyziku, nové technológie až po astrochémiu a prínosy letov do stratosféry. Okrem toho sa budú vybrané príspevky týkať tiež pripravovaných aj realizovaných projektov výskumu stratosféry.

Cieľom akcie je nadviazať širšiu spoluprácu, prípadne prehĺbiť rozvíjajúcu sa spoluprácu na úrovni firiem, univerzít, výskumných pracovísk a študentov z oboch strán hranice.

Akcia je určená všetkým zájemcom z radov študentov stredných a vysokých škôl, zástupcom firiem, malých a stredných podnikov a samozrejme aj širokej verejnosti.


Program


11. december 2019


10:00 – 10:10
Úvodné slovo
Vojtěch Adam, vedúci Ústavu chémie a biochémie AF MENDELU a prorektor pre tvůrčí činnost Mendelovej univerzity Brno, držitel ERC grantu

10:10 – 11:00
Stratosféra – laboratoř mnoha možností (i omezení)

Libor Lenža, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

11:15 – 12:00
Moderní analytická chemie

Markéta Vaculovičová, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

12:00 – 13:00 Prestávka a drobné občerstvenie

13:00 – 14:00
Česká vlajka ve vesmíru

Tomáš Ridoško, S.A.B. Aerospace s.r.o.

14:15 – 15:00
Jak fungují systémy satelitní navigace

Libor Lenža, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

15:15 – 16:15
CRISPR – příležitost nebo hrozba?

Dalibor Húska, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

16:15 – 17:00
Stretnutie projektového tímu SMZV – plánovanie realizácie a aktivít projektu, možnosti zapojenia sa ďalších subjektov, plánované akcie


12. decembra 2019


09:00 – 10:00
Kozmické technologie

Tomáš Přibyl, Technické múzeum v Brne

10:15 – 10:45
Fotochemické reakcie a ich význam

Lukáš Nejdl, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

11:00 – 12:00
Od spektroskopie meteorov po detekciu impaktov na exoplanétach

Martin Ferus, Ústav fyzikálnej chémie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

12:00 – 12:45
CubeSaty – budúcnosť nielen kozmického priemyslu

Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

12:45 – 13:00 Záverečné slovo organizátorov


Seminár sa koná v rámci projektu „Společně mezi Zemí a vesmírem“ spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů.