Najšpičkovejší marťanský prieskumník, rover Perseverance

Rover Perseverance má pristáť na Marse vo štvrtok 18. februára. Podľa NASA je to jej zatiaľ najväčšie a najsofistikovanejšie vozidlo pre prieskum Marsu.

Perseverance je zdokonalenou replikou roveru Curiosity, ktorý brázdi povrch susednej planéty už takmer 10 rokov. V porovnaní so svojím predchodcom má robustnejšie hliníkové kolesá a vyššiu hmotnosť, váži až 1050 kilogramov. Predstavuje najťažší náklad, aký kedy na Marse pristane. Disponuje až 23 kamerami, čo je najviac zo všetkých roverov vyslaných na Mars. S ich pomocou sa dočkáme pôsobivých panoramatických snímok, zaujímavých záberov zo zostupu k Marsu a vôbec prvýkrát uvidíme snímky z vystrelenia padáku na cudzej planéte.

Dvojica kamier Mastcam-Z je najdokonalejším párom „očí“, aký kedy ľudstvo poslalo na červenú planétu. Tento prístroj bude disponovať aj zoomovacími schopnosťami novej generácie, ktorá má uľahčiť tvorbu 3D snímok. Kamery sú namontované na stožiari roveru v úrovni očí osoby vysokej dva metre. Nebudú slúžiť len pre hľadanie najbezpečnejšej cesty, pomôžu geológom vytipovať vedecky zaujímavé objekty a celkovo lepšie porozumieť okolitej krajine, v ktorej sa budú odoberať vzorky.  Kamerový systém poskytne doslova nadľudský pohľad na krajinu v rôznych vlnových dĺžkach vrátane tých, ktoré ľudské oko nevidí.

Foto: NASA, odberný mechanizmus Bit Carousel

Perseverance je vybavený aj zariadením MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ktoré je určené na výrobu kyslíka z oxidu uhličitého tvoriaceho až 95 % marťanskej atmosféry. Kľúčovým systémom roveru je odberný mechanizmus Bit Carousel. Obsahuje 9 vrtákov, ktorými bude odoberať horniny a regolit. Rover disponuje aj dvojmetrovým robotickým ramenom Sample Handling Arm na manipulovanie s rúrkami, do ktorých sa budú ukladať odobraté vzorky. Na jeho konci sa nachádza zariadenie SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), ktoré bude pomocou ultrafialového laseru analyzovať drobné zrnká piesku. Pri tejto činnosti mu bude pomáhať kamera WATSON, ktorá dokáže vyhotoviť detailné snímky textúr kameňov.

Perseverance prinesie na Mars po prvýkrát v histórii aj päť kúskov látok pre skafandre a materiálu pre helmy. Vedci budú sledovať, ako tieto vzorky postupne degradujú v drsných podmienkach červenej planéty. Návrhári skafandrov budú môcť na základe týchto znalostí vyvinúť bezpečný odev pre budúcu ľudskú posádku.

Pohon roveru zabezpečuje plutóniový rádioizotopový termoelektrický generátor MMRTG (Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator), ktorý váži 45 kilogramov a obsahuje 4,8 kg oxidu plutoničitého. Rádioaktívny rozpad plutónia-238 zaistí 110 wattov potrebných na ovládanie roveru. Teplo vytvorené rozpadom sa premení na elektrinu, ktorá bude poháňať elektroniku roveru, kolesá, dvojmetrové robotické rameno, ako aj početné vedecké experimenty na jeho palube. Životnosť generátora je odhadovaná na 14 rokov, produkcia elektrickej energie poklesne každým rokom o niekoľko percent. Na rozdiel od solárnych panelov dáva rádioizotopový generátor inžinierom flexibilitu pri obsluhe prístrojov aj v noci, počas prachových búrok ako i zimného obdobia. Prebytočné teplo z generátora bude udržovať prístroje a systémy roveru na správnych prevádzkových teplotách počas mrazivých marťanských nocí a zím.

Súčasťou pohonného systému roveru sú aj dve lítium-iónové nabíjateľné batérie, ktoré pokryjú zvýšenú spotrebu energie počas niektorých vedeckých aktivít, kedy môže požadovaný výkon stúpnuť až na 900 wattov.