Európa bude mať nových kozmonautov

Európska vesmírna agentúra (ESA) ohlásila na tlačovej konferencii v stredu (16. februára 2021) po viac ako desiatich rokoch výber nových kozmonautov. Prihlásiť sa bude možné v čase od 31. marca 2021 do 28. mája 2021. Po ukončení prihlášok budú prebiehať jednotlivé etapy výberu. Ukončenie a ohlásenie nových Európskych kozmonautov sa predpokladá na október 2022.

Vo svojej histórii ohlásila ESA výber nových kozmonautov zatiaľ trikrát, pričom posledný prebiehal v rokoch 2008-2009. Prihlásených bolo vtedy vyše osemtisíc uchádzačov, z ktorých bolo v priebehu dvoch rokov vybratých 7 Európanov z členských krajín ESA. Cieľom výberového konania je obnovenie generácie európskych kozmonautov, po ktorom kozmonauti z predchádzajúceho výberu postupne odovzdajú skúsenosti a poznatky novej generácii. Prvým cieľom kozmonautov, ktorí prejdú výberom bude Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), kde budú mať na starosti vedecké experimenty využívajúce mikrogravitáciu alebo pilotovanie vesmírnych letov. Neskôr sú v pláne aj expedície na Mesiac a dokonca na Mars!

Na rozdiel od posledného výberu budú tentokrát rozlišované dve skupiny budúcich kozmonautov. Prvou budú tzv. kariérni kozmonauti, ktorí sa stanú plnými zamestancami ESA a ich úlohou bude pripraviť sa na dlho trvajúce vesmírne misie s dlhodobým plánom dostať sa na Mesiac a neskôr aj na Mars. Predpokladaný počet kariérnych kozmonautov je 6.
Druhou skupinou budú tzv. kozmonauti v zálohe, ktorí po úspešnom výbere budú mať naďalej svoje pôvodné zamestnanie, avšak z času na čas sa zúčastnia kratšej misie na ISS, prípadne budú participovať na týchto misiách v rámci prípravy a výskumnej spolupráce zo strediska na Zemi alebo sa zúčastňovať komerčných misií partnerov ESA. Počet vybratých kozmonautov v zálohe sa odhaduje na približne 20.

Veľkou novinkou je tiež podpora uchádzačov s fyzickým postihnutím. ESA spolupracuje s medzinárodnými partnermi, poskytovateľmi komerčných vesmírnych letov a s paraolympijskou komisiou, ktorí pomáhajú pri stanovení kritérií a neskôr pri konkrétnej technickej pomoci uchádzačom s rôznou úrovňou fyzického postihnutia. Cieľom je vybrať naozaj najlepších uchádzačov, ktorí sú po psychickej, kognitívnej, technickej a profesionálnej stránke vhodní zúčastniť sa vesmírnych misií. Vzhľadom na možnosti súčasných technológii by väčšina fyzických postihnutí nemala byť počas misie prekážkou. Naopak, bude to obohatenie rôznorodosti vesmírnych tímov, čo sa všeobecne vo vedeckom výskume považuje za výhodu. Ako sa vyjadril Frank de Winne, riaditeľ Centra európskych kozmonautov (EAC), diverzita nie je nevýhodou, ale prínosom. Cieľom je teda vybudovať medzinárodný tím európskych kozmonautov rôzneho pohlavia, orientácie, kultúrnej príslušnosti či profesionálneho zamerania.

Základnými podmienkami výberu je štátna príslušnosť v krajine, ktorá je plným alebo pridruženým členom ESA*, vek od 27 do 37 rokov, výška medzi 155cm a 190cm a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti prírodných a technických vied, medicíny, matematiky alebo informatiky.
Veľkou výhodou, avšak nie podmienkou, je tiež tretí vysokoškolský stupeň (PhD), ako aj skúsenosti s pilotovaním lietadla. Kandidáti musia mať tiež minimálne 3 roky skúseností s postgraduálnou prácou v relevantnom obore, ako napríklad práca v laboratóriu či v nemocnici. Vyžaduje sa plynulá znalosť angličtiny a minimálne jedného ďalšieho jazyka. Znalosť ruštiny nie je podmienkou, ale veľkou výhodou, vzhľadom na to, že ruština je spolu s angličtinou oficiálnym jazykom na ISS a vybratí európski kozmonauti absolvujú počas prípravy ruský jazykový kurz. Po medicínskej stránke musia uchádzači absolvovať zdravotnú prehliadku minimálne 2. triedy, štandardne vykonávanej pre pilotov súkromných lietadiel s licenciou PPL (private pilot license). Lekársky certifikát o tejto prehliadke bude spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou pasu súčasťou prílohy pri podávaní prihlášky.

Po psychickej stránke musia byť uchádzači schopní zvládať náročné úlohy pod veľkým tlakom. Musia byť schopní sa vedieť rýchlo zorientovať v zložitej situácii a spraviť správne rozhodnutie. Všeobecne musia byť schopní riadiť vedecké experimenty v rôznych oblastiach výskumu, nemať problém často cestovať po celom svete v rámci prípravných kurzov a vedieť sa prispôsobiť náhlej zmene pracovného plánu. Dlhodobý pobyt vo vesmíre má z dôvodu vystavenia sa zvýšenej radiácii a mikrogravitácii rôzne vplyvy na ľudské telo, ktoré sú predmetom skúmania. Potenciálni kozmonauti tak musia súhlasiť s tým, že budú slúžiť ako testovacie objekty na skúmanie týchto vplyvov. Taktiež musia byť ochotní verejne vystupovať pred väčším publikom, hlavne čo sa týka vzdelávacích programov. Mali by mať motiváciu ďalej šíriť nadobudnuté schopnosti a vedomosti mladšej generácii, či už pred alebo po vesmírnej misii.

ESA predpokladá, že prihlášku si podajú desaťtisíce uchádzačov. Šance sú preto veľmi malé, ale to by nemalo potenciálnych uchádzačov odradiť. Kandidáti, ktorí neuspejú v niektorej fáze výberového konania, získajú veľa užitočných skúsenosti a odozva, ktorú dostanú od ESA, ich jednoznačne posunie v osobnej aj profesionálnej rovine. Navyše sa môžu naďalej zúčastňovať vesmírnych misií z pozície pozemských základní.

Stredajšej tlačovej konferencie sa zúčastnili aj Timothy Peake a Samantha Cristoforetti, súčasní európski kozmonauti, ktorí prešli výberom v rokoch 2008-2009.
Samantha opísala svoje pocity ako splnenie detského sna: „Spojilo to všetky moje vášne – veda a technika, komplexne technické zariadenia, vyzývajúce pracovné prostredie, medzinárodný tím kolegov, popularita, fyzická kondícia a ako bonus, do práce chodím raketou!“. Tiež popisuje jednotlivé etapy výberu ako dobrodružnú cestu, ktorá zmenila jej život už predtým, než dostala konečné rozhodnutie o prijatí medzi európskych kozmonautov.
Tim, ktorý bol predtým testovacím pilotom, zase uviedol, že ho celý proces donútil posunúť jeho schopnosti na oveľa vyššiu úroveň. Potenciálnym uchádzačom preto odporúča byť samými sebou a počas jednotlivých etáp sa plne sústrediť ne jednotlivé kroky.

Konkrétnejšie informácie zverejní ESA v čase začiatku výberového konania na svojej webovej stránke, kde bude priamo možnosť podania online prihlášky.

*Koncom minulého roka bolo schválené pridružené členstvo Slovenska v ESA. Momentálne prebiehajú rokovania ohľadom konkrétnych podmienok spolupráce a konečná verzia zmluvy bude prijatá na rade ESA, ktorá sa bude konať až v septembri tohto roka. S najväčšou pravdepodobnosťou sa teda slovenskí záujemcovia nebudú môcť zapojiť do výberového konania nových európskych kozmonautov. Dôvodom je nízka podpora vedy a výskumu zo strany štátu, nielen oproti západným krajinám, ale napríklad aj v porovnaní s krajinami V4, ktoré sú už dávno plnými členmi ESA (Česko – 2008, Poľsko – 2012 a Maďarsko – 2015).

Zdroj:
www.esa.int/yourwaytospace
https://www.youtube.com/watch?v=2AcRGonnqQw&t