Súťaž pre študentov o účasť na „vesmírnom týždni“ v rámci EXPO Dubaj

Poprední svetovo uznávaní odborníci z NASA či SpaceX, najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti. To všetko na jednom mieste ponúka „vesmírny týždeň“ počas EXPO Dubaj. Práve na túto udalosť roka pre vesmírnych nadšencov vyhlásilo ministerstvo školstva výzvu. Zapojiť sa môžu študenti stredných, vysokých škôl a takisto učitelia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo výzvu, v rámci ktorej hľadá najväčších fanúšikov vesmíru z radov stredoškolákov, vysokoškolákov aj učiteľov. Pre zapojenie sa do výzvy je potrebné splniť pár jednoduchých podmienok:

Stredoškolák

  • Je potrebné, aby najneskôr 1.10.2021 dovŕšil vek 18 rokov,
  • poslal fotku projektu, ktorý pripravil a ktorý sa týka vesmírnej tematiky,
  • napísal esej o tom, prečo sa chce „vesmírneho týždňa“ na EXPO Dubaj zúčastniť a „priblížiť“ sa vesmíru,
  • aby všetky informácie a dokumenty pre prihlásenie poslal na emailovú adresu dubaj@minedu.sk do 31.08.2021 a v predmete uviedol „Stredoškolák na EXPO Dubaj“.


Vysokoškolák

  • Ak ide o študenta/poslucháča vysokej školy, stačí, keď pošle ukážku svojej doterajšej práce/projektu, ktoré pripravil a ktoré sa týkajú vesmíru alebo vesmírnych technológií,
  • zároveň napíše esej o tom, prečo sa chce „vesmírneho týždňa“ na EXPO Dubaj zúčastniť a ako ho to môže posunúť v jeho kariére,
  • všetky informácie a dokumenty pre prihlásenie pošle na emailovú adresu dubaj@minedu.sk do 31.08.2021 a v predmete uvedie „Vysokoškolák na EXPO Dubaj“.

Učiteľ

  • Učiteľa môžu nominovať jeho žiaci alebo študenti, ak pošlú fotku z hodiny a fotku projektu na vesmírnu tematiku, ktorý spoločne s učiteľom, ktorého chcú nominovať, vypracovali,
  • zároveň je potrebné pripojiť aj sloh alebo esej, v ktorých uvedú, čím je ich učiteľ výnimočný a prečo by sa mal práve on/ona zúčastniť „vesmírneho týždňa“ na EXPO Dubaj,
  • všetky informácie a dokumenty pre prihlásenie učiteľa, ktorý je zanieteným fanúšikom vesmíru, je potrebné poslať na emailovú adresu dubaj@minedu.sk do 31.08.2021 a v predmete uviesť „Učiteľ na EXPO Dubaj“.

Expo Dubaj bude prvou svetovou výstavou ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie, a zároveň prvou v arabskom svete. Hlavná téma Expo Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu. „Sme presvedčení, že inovácie by mali mať svoje zastúpenie aj v školskom prostredí a práve preto chceme umožniť žiakom, študentom a učiteľom pozrieť si svetové trendy, získať inšpirácie a možno aj cenné kontakty, ktoré dokážu využiť aj v školách či budúcej kariére na Slovensku,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Zdroj: