Vaše 2% sú naše raketové palivo!

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie. Keďže však posledné 2 roky priniesli mnohé neočakávané udalosti a s ním spojené komplikácie, nemohli sme realizovať našu činnosť tak, ako doposiaľ.


MÁ TO ZMYSEL

Za 12 rokov našej existencie sme sa zúčastnili sa viac ako 400 popularizačných akcii a udalostí, pracovali na takmer troch desiatkach projektov, vypustili 40 stratosférických balónov a aj jednu družicu. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali česť pomáhať.

Minulý rok Slovenskej republike skončila ECS s ESA – Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte. Už pri vzniku SOSA bolo našou hlavnou úlohou a cieľom podieľať sa na tom, aby sme nezahodili túto jedinečnú šancu a stali sa plným členom ESA.

Na Slovensku máme úžasný potenciál, ktorí nám však pre nedostatok možností a príležitostí odchádza do zahraničia. Veríme však, že aj našimi aktivitami môžeme tento stav zmeniť.


AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod:

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odovzdať osobne alebo odoslať poštou daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.

ĎAKUJEME!