/** */

2% pre SOSA

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o dve percentá z Vašich daní. Takto vyzbierané príspevky budú použité k výrobe prvej slovenskej družice skCUBE, na experimenty na stratosférickom balóne, súťaž Expedícia Mars, vedecko-populárny seminár NoGRAVITY. Tiež sa budete môcť zapojiť do súťaže a vyhrať vlastnú fotku z hranice vesmíru. Na záver mi dovoľte pripojiť malé potešenie vo forme papierového modelu skCUBE. Inštrukcie ako ho poskladať nájdete priamo na priloženom PDF.