2% pre SOSA

Žiadame Vás o podporu vo forme 2% Vašich daní.

Dovoľte nám v skratke predstaviť plány organizácie na rok 2015 a pripojiť malú pozornosť. Venujeme sa aj naďalej popularizácii, vzdelávaniu, technickým projektom aj programu vstupu do Európskej vesmírnej agentúry. Prinášame rôznorodé podujatia pre popularizáciu kozmonautiky aj medzi Vás, ale aby sme­­ mohli zlepšovať zážitok, potrebujeme aj Vašu pomoc. Naše aktivity sa rozrastajú a tiež potrebujeme rásť ako organizácia. Nie je dôležité aké máte vzdelanie, finančné zázemie, či voľný čas, stačí nám, že chcete pomôcť šíriť vesmír a kozmonautiku medzi ľudí. Plánujeme ďalšie novinky, o ktorých Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho webu a skupín na sociálnych sieťach. Nechceme prezradiť všetko, ale môžete sa tešiť na online obchod, či emailový magazín, a snáď aj ďalšie aktivity pre Vás všetkých. 

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o dve percentá z Vašich odvedených daní. Takto vyzbierané príspevky budú použité k výrobe prvej slovenskej družice skCUBE, na experimenty na stratosférickom balóne, súťaž Expedícia Mars, vedecko-populárny seminár NoGRAVITY, aj ďalšie podujatia a zaujímavé projekty. Každý darca môže navyše určiť, na ktorý konkrétny projekt SOSA má byť jeho príspevok použitý a tiež sa budete môcť zapojiť do súťaže a vyhrať vlastnú fotku z hranice vesmíru.

Na záver mi dovoľte pripojiť malé potešenie vo forme papierového modelu skCUBE. Inštrukcie ako ho poskladať nájdete priamo na priloženom papieri, a tiež ho môžete kedykoľvek stiahnuť z nášho webu a skladať si ďalšie družice. Prajeme Vám všetko dobré, a veríme, že sa stretneme na niektorom z našich podujatí.


Ako poukázať 2% ?

Najjednoduchšie to môžete urobiť cez stránku dvepercenta.sk. :

A) Bežní zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu “Potvrdenie o zaplatení dane”.
  2. Vyplňte naše Vyhlásenie o poukázaní dane.
  3. Najneskôr do konca marca pošlite obidva dokumenty (“Potvrdenie o zaplatení dane” aj Vyhlásenie o poukázaní dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

B) Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie je trošku zložitejší postup. Budete potrebovať naše údaje.

Za vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Non est ad astra mollis e terris via.


SOSA_2perc_Banner
SOSA 2% Banner

SOSA skCUBE Model 1:2 (pdf, ~6MB, 2x A4)

skCUBE_model_a
skCUBE model a
skCUBE_model_b
skCUBE model b