/** */

Peter Molnár – nekrológ

Spoluzakladateľ projektu ARDEA Peter Molnár už nie je medzi nami… S veľkým zármutkom v srdci Vám musím oznámiť smrť môjho veľmi dobrého priateľa Peťa Molnára, spoluzakladajúceho člena projektu Ardea.     Úprimne sa mi veľmi ťažko hľadajú slová, ako predstaviť životný príbeh tak blízkeho priateľa,  spolupracovníka, kľúčového člena nášho malého tímu, ktorý si vzal za cieľ dosiahnuť […]