/** */

Peter Molnár – nekrológ

Spoluzakladateľ projektu ARDEA Peter Molnár už nie je medzi nami… S veľkým zármutkom v srdci Vám musím oznámiť smrť môjho veľmi dobrého priateľa Peťa Molnára, spoluzakladajúceho člena projektu Ardea.     Úprimne sa mi veľmi ťažko hľadajú slová, ako predstaviť životný príbeh tak blízkeho priateľa,  spolupracovníka, kľúčového člena nášho malého tímu, ktorý si vzal za cieľ dosiahnuť […]

/** */

Novinky z projektu ARDEA IV.

Pred tým, ako by som pokračoval v opise daného projektu, bolo by asi vhodné ozrejmiť označenia jednotlivých typov chystaných rakiet, prečo sa chystajú a čo budeme od nich očakávať. Od počiatku projektu dochádza stále k nejakým zmenám a je to dôsledok zmien priorít v priebehu vývoja (pravdaže závisia od finančných prostriedkov,  materiálových i technologických požiadaviek a hlavne od našich možností). Preto len […]

/** */

Novinky z projektu Ardea III.

Dovoľte mi najprv, aby som Vám zaželal všetko dobré do nového roku – hlavne veľa hviezdnych chvíľ a úspešný raketový štart pre projekt hybridného raketového nosiča ARDEA. Pokračuje výroba hlavných komponentov rakety – bola pripravená výrobná forma výseku trupu budúcej rakety z uhlíkového kompozitu a vylisovaný prvý skúšobný diel – aerodynamický kryt hlavice a padáková […]

/** */

Novinky z projektu Ardea II.

Blíži sa koniec leta a je čas na zhodnotenie doterajšieho vývoja daného projektu prvej kozmickej rakety SKRocket. Vďaka naším sponzorom a podporovateľom máme zadovážený solídny dvojnápravový prívesný vozík s užitočnou hmotnosťou nad 1000kg, ktorý bude základnou platformou pre skúšky raketových motorov a bude zároveň odpaľovacou rampou pre prvú sériu rakiet Ardea Zero.   K záverečnej fáze sa blíži tiež stavba […]

/** */

Novinky z projektu Ardea

Projekt ARDEA (Amateur Rocket DEvelopment Adventure), ktorého výsledkom má byť dosiahnutie kozmického priestoru – 120 km – pomocou vlastného raketového prostriedku, úspešne napreduje ďalej. Pozitívnym krokom bolo prenajatie novej dielne s rozlohou 87 m2, kde momentálne prebieha výroba voskových náplní pre pozemné skúšky a prvú raketu Ardea Zero, rodí sa mobilná testovacia stolica a zároveň vypúšťacia rampa pre […]