Novinky z projektu Ardea II.

Blíži sa koniec leta a je čas na zhodnotenie doterajšieho vývoja daného projektu prvej kozmickej rakety SKRocket. Vďaka naším sponzorom a podporovateľom máme zadovážený solídny dvojnápravový prívesný vozík s užitočnou hmotnosťou nad 1000kg, ktorý bude základnou platformou pre skúšky raketových motorov a bude zároveň odpaľovacou rampou pre prvú sériu rakiet Ardea Zero.

 

Obr.1: Prívesný vozík ako základ pre raketový stend a vypúšťacieho zariadenia pre rakety Ardea
Obr.1: Prívesný vozík ako základ pre raketový stend a vypúšťacieho zariadenia pre rakety Ardea

K záverečnej fáze sa blíži tiež stavba modelu výseku trupu prvých rakiet Ardea Zero (dĺžka cca 4m), z ktorého bude vyrobená forma na báze uhlíkových vlákien – v nej sa budú vyrábať prvé výlisky trupu rakety (najprv z prepregu na báze sklených vlákien a potom z uhlíkového prepregu) v autokláve firmy C2i v Dunajskej Strede. Pôjde o dosť náročnú formu, ale bude základom novej technológie pre budúce znižovanie prázdnej hmotnosti konštrukcie rakety, ktorá je mandatórnou požiadavkou pre dosiahnutie čo najväčšej konečnej rýchlosti rakety.

 

Obr.2: Pripravovaný model výseku rakety Ardea Zero pre výrobu formy v autokláve.
Obr.2: Pripravovaný model výseku rakety Ardea Zero pre výrobu formy v autokláve.

 

Firma Carbon Technic z Pezinka pracuje na nádrži pre okysličovadlo prvej rakety – navíja uhlíkové vlákno na kombinovaný liner z duralových zliatin pre zníženie štartovnej hmotnosti rakety (nádrž musí odolať pretlaku aspoň 11MPa).

 

ardea-II-obr3
Obr.3: príprava nádrže rakety pre okysličovadlo pred navíjaním uhlíkovým vláknom (s autorom článku)

 

Pravdaže pokračujú aj práce na skúšobnej stolici – za prispievania obetavých členov teamu, ktorí súčiastkou po súčiastke budujú prvý testovací raketový stend na Slovensku.

 

Pokračovanie nabudúce …