/** */

Novinky z projektu ARDEA IV.

Pred tým, ako by som pokračoval v opise daného projektu, bolo by asi vhodné ozrejmiť označenia jednotlivých typov chystaných rakiet, prečo sa chystajú a čo budeme od nich očakávať. Od počiatku projektu dochádza stále k nejakým zmenám a je to dôsledok zmien priorít v priebehu vývoja (pravdaže závisia od finančných prostriedkov,  materiálových i technologických požiadaviek a hlavne od našich možností). Preto len […]

/** */

Novinky z projektu Ardea III.

Dovoľte mi najprv, aby som Vám zaželal všetko dobré do nového roku – hlavne veľa hviezdnych chvíľ a úspešný raketový štart pre projekt hybridného raketového nosiča ARDEA. Pokračuje výroba hlavných komponentov rakety – bola pripravená výrobná forma výseku trupu budúcej rakety z uhlíkového kompozitu a vylisovaný prvý skúšobný diel – aerodynamický kryt hlavice a padáková […]

/** */

Novinky z projektu Ardea II.

Blíži sa koniec leta a je čas na zhodnotenie doterajšieho vývoja daného projektu prvej kozmickej rakety SKRocket. Vďaka naším sponzorom a podporovateľom máme zadovážený solídny dvojnápravový prívesný vozík s užitočnou hmotnosťou nad 1000kg, ktorý bude základnou platformou pre skúšky raketových motorov a bude zároveň odpaľovacou rampou pre prvú sériu rakiet Ardea Zero.   K záverečnej fáze sa blíži tiež stavba […]