Novinky z projektu Ardea III.

Dovoľte mi najprv, aby som Vám zaželal všetko dobré do nového roku – hlavne veľa hviezdnych chvíľ a úspešný raketový štart pre projekt hybridného raketového nosiča ARDEA.

Pokračuje výroba hlavných komponentov rakety – bola pripravená výrobná forma výseku trupu budúcej rakety z uhlíkového kompozitu a vylisovaný prvý skúšobný diel – aerodynamický kryt hlavice a padáková schránka z hliníkových zliatin (obr.1).

 

Obr.1: Postup výroby formy trupu rakety od modelu až po výlisok (zľava – doprava).

 

Daný koncept výroby trupu rakety nám umožní v budúcnosti vyvinúť výrobnú formu, v ktorej sa bude vyrábať raketový stupeň v jednom celku, t.j. spolu so stabilizačnými plochami, spaľovacou komorou, tryskou a nádržou pre okysličovadlo (N2O). Uvedené riešenie poskytuje veľký potenciál v podobe velmi nízkej konštrukčnej hmotnosti budúcej rakety, použitia nedeficitných materiálov pri výrobe trupu rakety (chceme obísť použitie drahých a relatívne nedostupných duralových zliatin a vysokopevnostných ocelí) a pri vyššej sériovosti by sa výrobné náklady mohli znížiť na minimum.

Pre uvedený cieľ viz. major bude od začiatku použitý skoro finálny tvar rakety pre 120km let a to z dôvodu jak získania skúseností pri manipulácii s tak velkou raketou, tak v prípade vývoja štandardnej hlavice pre finálne lety na hranice kozmu – a to platí pre vývoj elektroniky i návratového systému.

 


Pozrite si reportáž o projekte Ardea vo veľkých novinách televízie JOJ. Reportáž začína od času 18:42
 

Zároveň prebiehajú práce na zostave prvej pohonnej jednotky – hlavného ventilu pre oxid dusný a tepelnej izolácie spaľovacích komôr. Predbežné rozmery prvej rakety Ardea – priemer trupu 150mm, dĺžka rakety cca 4,5m s hmotnosťou 40kg – obr.2. Bude to prvý technologický demonštrátor, tzn. bude slúžiť hlavne pre komplexné odskúšanie celého systému diaľkového plnenia rakety na odpaľovacej rampe, funkcie pohonnej jednotky na báze vosk/N2O, letu rakety a padákového návratového systému. Pretože pohonná jednotka využíva oceľové spaľovacie komory z predošlých skúšok a relatívne ťažkú nádrž z nerezovej oceli pre oxid dusný, dostup rakety bude omedzený asi na 1 až 1,5km – na druhej strane však v našom vzdušnom priestore bude aj tak problematické lietať vyššie a s vyššími rýchlosťami.

 

Obr.2: 3D model chystanej rakety a hlavica pre porovnanie veľkostí 🙂

 

Paralelne sa upresňuje koncept univerzálnej mobilnej platformy pre skúšobný raketový stend a štartovacej rampy pre prvé série rakiet – viz obr.3. Dané zariadenie bude potrebné pre optimalizáciu vnútrobalistických parametrov jednej komory, trysky, tepelnej izolácie a odskúšanie kompletnej pohonnej jednotky, so 4-mi komorami – najmä čo sa týka ich zapálenia v rovnakom časovom okamžiku.
Tento raketový stend bude zároveň platformou pre skúšky rôznych iných raketových motorov do max. ťahu 15kN – s priemerom komôr od 50 do 180mm.

 

Obr.3: Univerzálna mobilná platforma pre testy motorov a vypúšťanie rakiet

 

Súbežne prebieha vývoj jednokomorovej pohonnej jednotky tiež s kombináciou vosk/N2O, kde sa už použije ľahšia nádrž pre oxid dusný na báze trubiek z hliníkových zliatin ovinuté uhlíkovým vláknom spolu zo spaľovacou komorou z kompozitných materiálov – daná raketa bude mať menšie rozmery, ale dostup bude vyšší – nad 8km – viz obr.4.

 

Obr.4: Chystaná raketa s dostupom 8km.

 

Srdečne zdraví

Csaba Boros