/** */

skCUBE otvára otázku vesmírneho práva na Slovensku

V máji 2016 sa vo vesmíre ocitne historicky prvé teleso pochádzajúce zo Slovenska, a to družica skCUBE. V zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov, vypustením objektu do kozmického priestoru vyplývajú pre vypúšťajúce štáty určité povinnosti. Patria medzi ne napríklad zapísanie objektu do národného registra a Centrálneho registra kozmických objektov vedeného OSN. Nakoľko však ide pre našu […]