/**

Seminár o rozvoji spolupráce medzi nemeckými a slovenskými priemyselnými a vedecko-výskumnými organizáciami

(UPDATE 16.7. – doplnené prednášky) Za podpory nemeckého spolkového Ministerstva školstva, vedy a výskumu bol v prvom polroku realizovaný projekt, zameraný na propagáciu výskumno-vývojového potenciálu nemeckých organizácií s cieľom nadviazať spoluprácu s partnermi zo Slovenskej a Českej Republiky v oblasti letectva, kozmonautiky a telematiky.