/** */

Projekt NearSpace 2022 – report

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) v rámci projektu NearSpace Hackathon 2022 vypustila 14.5.22 stratosferický balón. Štartovalo sa skoro ráno z hvezdárne v Partizánskom. Cieľom projektu bol unikátny “maratón”, ktorý štyrom tímom z V4 – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, poskytol výnimočnú šancu otestovať si programovacie schopnosti, pracovať v interdisciplinárnych tímoch, zdieľať si vzájomne skúsenosti, nadväzovať kontakty, ale hlavne zažiť troška “vesmírnej” zábavy!

/**

Seminár o rozvoji spolupráce medzi nemeckými a slovenskými priemyselnými a vedecko-výskumnými organizáciami

(UPDATE 16.7. – doplnené prednášky) Za podpory nemeckého spolkového Ministerstva školstva, vedy a výskumu bol v prvom polroku realizovaný projekt, zameraný na propagáciu výskumno-vývojového potenciálu nemeckých organizácií s cieľom nadviazať spoluprácu s partnermi zo Slovenskej a Českej Republiky v oblasti letectva, kozmonautiky a telematiky.