/**

Svetový kozmický týždeň 2013

Svetový kozmický týždeň je medzinárodnou oslavou prínosu kozmickej vedy a technológie k zlepšeniu životných podmienok ľudí. Tohtoročná téma nesie heslo „Za poznaním Marsu – Objavovanie Zeme“. Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra. Počas Svetového kozmického týždňa sa konajú po celom svete akcie a vzdelávacie programy, ktoré sa vzťahujú k tematike kozmonautiky a vesmíru.