Prvé údaje z družice skCUBE

V tomto príspevku by sme Vám radi predstavili výsledky prvých meraní uskutočnených na palube 1. slovenskej družice skCUBE počas prvého týždna na orbite Zeme. Jedná sa o náhľad do prvých výsledkov z niektorých palubných senzorov. Technický tím neustále pracuje na zbere, vyhodnocovaní a interpretácii dát zo všetkých senzorov a momentálne pracujúcich experimentov. Informácie ktoré sú tu prezentované sú teda len prvým náhľadom. Nech sa páči, prvé data.

 

Gyro data

V grafe sú zobrazené dáta z gyroskopov zo všetkých preletov, ako môžete vidiet hodnota sa počas preletu mení v každej osy, avšak družica rotuje len minimálne. Hodnoty sú v stupňoch za sekundu.
Momentálne družica rotuje najviac v osiach Y a Z a to asi jednu otočku za minútu. V X je rotácia približne jedna otočka za 10min. Na začiatku vidieť ako B-dot algoritmus spomalil rotáciu v jednotlivých osiach na rovnakú úroveň. Škoda, že nemáme data o rotácii tesne po vypustení z družice. So stabilizačným systémom ale plánujeme viacero ďalších pokusov, aby sme mohli jednoznačne overiť úroveň jeho presnosti. Aktuálne je automatický stabilizačný systém vypnutý a sledujeme ako sa to prejavuje na rotácii družice.

 

Obr.1: Gyro data

 

Teplota solárnych panelov

Po zásahu sa podarilo získať telemetriu zo zdroja a teda máme aj dáta o solárnych paneloch. Tým sa darí veľmi dobre. Na grafe môžete vidiet ako sa mení ich teplota počas preletu, postupne sa zahrievajú. Z grafu je pekne vidieť ktoré prelety sú nočné a ktoré denné.
Na dennej strane je teplota solárnych panelov od +2 C až do +22 C na nočnej strane klesá až k -22 C.

 

Obr.2: Teplota solárnych panelov

 

Teplota batérií, MCU a koncového stupňa vysielačky

Na grafe vidíte zmenu teploty počas obletu na jednotlivých komponentoch. Teplota kolíše v očakávanej oblasti, satelit sa ani neprehrieva a ani „nemrzne“. Teplotné podmienky sú pre elektroniku ideálne.

 

Obr.3: Teplota batérií, MCU a koncového stupňa

 

Zmena teploty solárnych panelov počas jedného transitu

Takto vyzerá zmena teploty solárnych panelov počas preletu skCUBE v blízkosti, alebo ponad Slovensko.  Vybrali sme prelet, kde práve družica vychádza zo Zemského tieňa na osvetlenú časť.

 

Obr.4: Zmena teploty solárnych panelov počas jedného transitu

 

Elektrický prúd zo solárnych panelov

Vidíte ako sa mení prúd, ktorý generujú solárne panely počas preletu, niektoré sú osvetlené čiastočne, niektoré vôbec a niektoré niekedy takmer ideálne. Pri ideálnom osvetlení dosahuje prúd z jedného panelu až 500 mA.
Vynikajúcou správou je, že všetky solárne planely pracujú a tak má skCUBE dosť štavy. Rovnako z telemetrie vieme, že baterky sú vo výbornej kondícii.

 

Obr.5: Zmena prúdu v solárnych paneloch

 

Osvetlenie Sun Sensorov

Z grafu vidiet tzv. parameter osvetlenie / irradiation jednotlivých sun sensorov. Ak je hodnota 40 až 60+ je daná strana osvetlená, ak je hodnota blízka 0 je odvrátená od Slnka. Využitím týchto parametrov sme schopní zistiť presné natočenie skCUBE voči Slnku. Jedná sa o jeden z troch údajov, ktoré posiela každý sun sensor. Okrem hodnoty osvetlenia posiela samozrejme hodnoty aj o uhle pod ktorým dopadá slnečný lúč v dvoch osiach.

 

Obr.6: Hodnota IRRAD sun sensorov

 

Zmena teploty jednotlivých komponentov počas jedného preletu

Vybrali sme prelet počas ktorého dochádza k zohrievaniu celého satelitu, pretože pred chvílou vystúpil z neosvetlenej časti dráhy a postupne sa ohrieva.

 

Obr.7: Zmeny teploty počas jedného preletu

 

Merania hodnôt magnetického poľa

Na palube skCUBE máme dva magnetometre vďaka ktorým vieme aká je intenzita a vektor magnetického poľa Zeme. Tieto údaje sú základom pre orientačný a stabilizačný systém družice ADCS. Na grafe sú zobrazené data korigované kalibračnými konštantami ktoré sme zmerali v našom laboratóriu pomocou Helmholtz cievok.

 

Obr.8: Porovnanie hodnôt TOTAL magnetického pola z dvoch palubných magnetometrov Credit: Tomáš Kliment

 

Z telemetrie ktorú sme doteraz získali, už takmer 1500 paketov, vieme, že skCUBE je vo výbornej kondícií a nič nebráni postupnému spúšťaniu ďalších experimentov.

Pokiaľ máte záujem prezrieť a vyhodnocovať data z družice skCUBE, pripravili sme pre Vás balík dát, ktorý obsahuje informácie zo všetkých preletov od dňa štartu, 23. júna do 28. júna (vrátane večerných preletov). Jedná sa o „surové“ data, ich štruktúru máme popísanú v nasledujúcom dokumente.

Pracujeme na tom, aby sme vedeli záujemcom poskytnúť aktuálne data aj vo vizuálnej podobe na našich stránkach, o postupe budeme informovať.