/** */

Prvé údaje z družice skCUBE

V tomto príspevku by sme Vám radi predstavili výsledky prvých meraní uskutočnených na palube 1. slovenskej družice skCUBE počas prvého týždna na orbite Zeme. Jedná sa o náhľad do prvých výsledkov z niektorých palubných senzorov. Technický tím neustále pracuje na zbere, vyhodnocovaní a interpretácii dát zo všetkých senzorov a momentálne pracujúcich experimentov. Informácie ktoré sú […]

/** */

ASTRO-H úspešne na obežnej dráhe

ASTRO-H, spoločný projekt NASA a JAXA úspešne odštartoval a bol vynesený na obežnú dráhu pomocou japonského nosiča H-IIA 17. februára 2016 z Tanegashima Space Center. Japonci majú zvyk pomenúvať satelity až na obežnej dráhe, ASTRO-H tak získala meno HITOMI, čo znamená “zornička” (časť ľudského oka obklopená dúhovkou). Hitomi je v poradí šiestou japonskou röntgenovou misiou. […]