ASTRO-H úspešne na obežnej dráhe

ASTRO-H, spoločný projekt NASA a JAXA úspešne odštartoval a bol vynesený na obežnú dráhu pomocou japonského nosiča H-IIA 17. februára 2016 z Tanegashima Space Center.

Japonci majú zvyk pomenúvať satelity až na obežnej dráhe, ASTRO-H tak získala meno HITOMI, čo znamená “zornička” (časť ľudského oka obklopená dúhovkou). Hitomi je v poradí šiestou japonskou röntgenovou misiou.

Na Hitomi spolupracuje aj Dr. Norbert Werner, Slovák pôsobiaci na KIPAC (Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology, čo je prestížne laboratórium Standfordovej univerzity), ktorý takto charakterizoval prínos Hitomi:

“Hitomi (ASTRO-H) je nový japonský vesmírny ďalekohľad, ktorý bude pozorovať v röntgenovej oblasti spektra, kde vidíme tie najhorúcejšie a najenergetickejšie javy vo vesmíre. Pomocou družice Hitomi budeme skúmať pád hmoty do čiernych dier, pozostatky po výbuchoch supernov, alebo horúci plyn vypĺňajúci priestor medzi galaxiami. Hitomi nám poskytne 30-násobne lepšie spektrálne rozlíšenie ako doterajšie vesmírne misie. Doposiaľ stále platilo, že keď sa naše pozorovacie schopnosti zlepšili viac ako desaťnásobne, tak sme objavili nové, nečakané, úžasné javy. Verím tomu, že to tak bude aj tento krát. Máme sa teda na čo tešiť!”

hitomi3

Hlavné ciele Hitomi by sa dali zhrnúť ako:

  • Štúdium evolúcie čiernych dier a ich blízkeho okolia
  • Štúdium kôp galaxií
  • Výskum rozloženia ťažkých prvkov vo vesmíre, hlavne v priestore medzi galaxiami a kopami galaxií. (Ukazuje sa totiž, že je tam ďaleko viac ťažkých prvkov ako sa donedávna predpokladalo, čo má veľký vplyv na naše predstavy o ranných štádiách vesmíru.)
  • Štúdium fyziky v extrémnych podmienkach, extrémne magnetické polia, hustota, deformácia času vo veľkej blízkosti čiernych dier, ako aj pôvod najenergetickejších častíc kozmického žiarenia.

Soft X-ray Spectrometer (SXS): je priekopnícky prístroj v röntgenovej astronómii, ide o kombináciu röntgenového ďalekohľadu a kalorimetrového spektrometra s neuveriteľným rozlíšením energie okolo 4.5 eV v oblasti 0.3 – 10 keV, čo je dokonca lepšie, ako požadovaných 7 eV a 30-násobne lepšie, ako majú súčasné CCD detektory. SXS bude mať zorné pole tri oblúkové minúty.

Hitomi, ktorej systémy podľa posledných správ pracujú správne, má na svojej palube štyri vedecké prístroje, pomocou ktorých dokáže pozorovať vesmír v širokom pásme od mäkkého röntgenu až po hranicu gamma žiarenia (0.3 – 600 keV).

Soft X-ray Imager (SXI): je röntgenová kamera pozorujúca v pásme 0.5 – 12 keV.

Hard X-ray Imager (HXI): je dvojitý detektor pozorujúci v 5-80 keV, čo sú totožné schopnosti, ako má americká družica NuSTAR, vypustená v júni 2012.

Soft Gamma-ray Detector (SGD): je taktiež dvojitý detektor pozorujúci až do 600 keV.
Želáme misii Hitomi dlhý a ničím nerušený život na obežnej dráhe a veľké množstvo úžasných objavov.