Slovensko očami satelitov

V pondelok 12. apríla v Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave predstavil verejnosti novú knihu pod týmto názvom od autorského kolektívu pod vedením doc. Jána Feranca.
Kniha vychádza v edície Svet vedy a je určená širokej čitateľskej verejnosti. Ako v predhovore konštatuje doc. Ján Feranec z Geografického ústavu SAV, na jej začiatku bola myšlienka poskytnúť širokej verejnosti dôkazy, že aj taká malá krajina, ako je Slovensko, nestojí bokom pri rozvíjaní satelitných aktivít, rovnako pri využívaní ich výsledkov.

Zároveň vyvracia názory oponentov, ktorí tvrdili a vari aj tvrdia, že „Slovensko nepotrebuje údaje zo satelitov, ani investovať do výskumu, či technológií napomáhajúcich prenikanie do nepoznaných zákutí vesmíru“.

Popri Geografickom ústave SAV sa publikácii podieľali aj vedeckí pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene, Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave.

Kniha približuje vybraté otázky elektromagnetického žiarenia v kozmickej fyzike, v kozmickej meteorológii, oboznamuje nás so základmi určovania polohy pomocou umelých satelitov Zeme, informuje o typoch satelitov a snímacích zariadení, ale najmä pomerne podrobne hovorí o oblastiach aplikácie satelitných údajov na Slovensku – od ich využívania v meteorológii, pri predpovedaní kozmického počasia /ktoré ovplyvňuje mnohé procesy a zariadenia aj na Zemi), pri kontrole využívania poľnohospodárskej pôdy, pri prognózovaní úrody, v lesníctve pri určovaní drevinového zloženia lesov či zisťovaní ich zdravotného stavu, až po mapovanie krajinnej pokrývky a jej zmien, porovnávanie geologických štruktúr, vyhodnocovanie katastrofických situácií a využitie satelitných systémov v geodézii, pri navigácii či výskume geodynamiky na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj výkladový slovník odborných termínov a skratiek.

Po úvodnom slove doc. Jána Feranca autori jednotlivých kapitol stručne prítomným priblížili možnosti aj stav využívania satelitných údajov na Slovensku v rôznych oblastiach.

Publikáciu Slovensko očami satelitov symbolicky medzi čitateľov vyprevadil náhradník slovenského kozmonauta, riaditeľ Odboru vojenskej diplomacie a zahraničných pracovísk Ministerstva obrany SR pluk. Michal Fulier.

Kniha vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV v Bratislave, má 264 strán a je dielom autordkého kolektívu v zložení doc. Ján Feranec, Tomáš Bucha, Jozef Csaplár, prof. Ján Hefty, Marián Jurašek, Ján Kaňák, prof. Karel Kudela, Naďa Machková, Michal Sviček, Rastislav Vojtko, Peter Scholtz, Martina Nováková, Ildikó Szöcsová, Rastislav Raši, Jozef Vladovič, doc. Peter Reichwalder, Martin Zeman a Slavomír Finďo.

Článok bol so súhlasom prebratý z portálu Slovenskej Akadémie Vied.

Obrazová príloha:

Pluk. Michal Fulier (vpravo) s vedúcim autorského kolektívu doc. Jánom Ferancom vyprevádzajú knihu medzi čitateľov. Doc. Ján Feranec pročas úvodného príhovoru.
Prof. Karel Kudela z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach vysvetľuje problematiku sledovania a vplyvu kozmického počasia na zemeguľu. Sledovanie, hodnotenia a prognózovanie stavu počasie – Ján Kaňák z Hydrometeorologického ústavu.
Kontrola využívania poľnohospodárskej pôdy a prognózovania úrod – Michal Sviček z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Využitie satelitných snímok a satelitných technológií v lesníctve – Tomáš Bucha z Lesníckeho výskumného ústavu.
Pomocou satelitov môžeme sledovať aj pohyb veľkých zvierat, napríklad medveďov – Slavomír Finďo z toho istého ústavu. Poznávanie geologických štruktúr – Rastislav Vojtko z Katedry geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave.
Vyhodnocovanie katastrofických situácií – Naďa Machková zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Aplikácie GNSS v geodézii, v geografických informačných systémoch, navigácii a pri výskume geodynamiky – prof. Ján Hefty z Katedry geodetickcýh základov Stavebnej fakulyt STU.
Prof. Pavol Bielek, riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy pri záverečnom slove. Pluk. Michal Fulier.
Pohľad do sály. Obálka publikácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.