Slovensko nadviazalo spoluprácu s ESA

Slovenská republika sa 28. apríla stala siedmou krajinou, ktorá uzavrela kooperačnú zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Zmluvu v Bratislave podpísali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry pre právne záležitosti a medzinárodné vzťahy Peter Hulsroj. Podpis dohody umožní výmenu informácii, odborníkov a otvára Slovensku cestu k európskemu, ale aj celosvetovému kozmickému výskumu. Slovensko bolo jedným z posledných štátov EU, ktoré doposiaľ žiadnym spôsobom nespolupracovali s Európskou vesmírnou agentúrou.

Cooperation agreement (zmluva o kooperácii) je prvým krokom k integrácii do Európskej vesmírnej agentúry, ale umožňuje sa podieľať na jej aktivitách len veľmi malou mierou. Neurčuje žiadne záväzky medzi zmluvnými stranami, neumožňuje slovenským firmám a výskumným ústavom zúčastňovať sa na „kozmických tendroch“ a takisto nedáva Slovensku žiadne rozhodovacie právo o projektoch a aktivitách ESA. Jedná sa však o veľmi dôležitý krok, bez ktorého by nebolo možné pokračovať v úsilí ukázať, že aj Slováci majú čím prispieť k vesmírnemu bádaniu a obchodu. Slovensko na základe podpísanej zmluvy získalo aj štatút pozorovateľa pri rade ESA na ministerskej úrovni. Počas tejto prvej etapy spolupráce s ESA bude zistený záujem slovenských organizácii, firiem a ústavov o aktivity z oblasti vesmírneho výskumu a technológii a bude vytvorená ich databáza.

Zo zmluvy vyplýva nasledovné:

Obidve strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o svojich aktivitách a programoch a budú konzultovať pokrok v oblastiach uvedených nižšie. Takisto Slovenská republika musí vyšpecifikovať hlavné oblasti jej záujmu, ktoré v rámcovej zmluve uviedla následovné:

 • Vesmírna veda – astronómia, astrofyzika, výskum slnečnej sústavy, slnečná fyzika
 • Diaľkové pozorovanie Zeme, výskum a aplikácia napr. v podobe monitorovania životného prostredia, predchádzaniu živelných pohrôm, ďalšie vedné disciplíny, ako meteorológia, aeronómia a geoinformatika
 • Telekomunikácie a satelitná navigácia a prezentácia ich potenciálu
 • Výskum mikrogravitácie, konkrétne pôsobenie na živé organizmy, aplikácia v medicíne, materiálový výskum a jeho aplikácia pre kozmické misie
 • Technologický výskum (hardware aj software)
 • Pozemný segment – jeho rozvoj a využitie
  • Kooperácia umožňuje takisto:

   • Tréning a školenia slovenských odborníkov
   • Výmenu expertov
   • Usporiadanie vzájomných konferencii a sympózií
   • Spoločnú propagáciu využitia produktov a technológii vyvinutých v programoch ESA
   • Propagáciu a zúčastňovanie sa edukačných aktivít súvisiacich s vesmírnou vedou a technológiami
   • Poskytovanie odborných rád a asistencie pri budovaní a manažmente slovenských vesmírnych aktivít
   Obr. 1: Podpis zmluvy Obr. 2: Odpovede na otázky médií

   Platnosť dohody o spolupráci je 5 rokov, v rámci ktorých môže Slovenská republika prejsť do druhej etapy (program PECS). Táto etapa bude znamenať užšiu a konkrétnejšiu spoluprácu a záväzky, ale aj finančnú investíciu. Nemalé financie sa však môžu vrátiť späť, či dokonca znásobiť, v podobe vesmírnych tendrov pre slovenské firmy a výskumno-technologické ústavy. Program PECS je teda nevyhnutným ďalším krokom k zvýšeniu know-how slovenských odborníkov a firiem a k integrácii do celosvetového kozmického výskumu a Slovenská republika by sa oň mala usilovať v čo najkratšom čase. Až po úspešnom zvládnutí prvej a druhej etapy sa Slovensko môže stať plným členom ESA.

   Naša krajina sa v dnešnej dobe môže opierať len o svoju kozmickú minulosť, kedy košický Ústav experimentálnej fyziky (UEF SAV) vyvíjal zariadenia pre československé a sovietske družice a sondy a dnes ako jediné slovenské pracovisko sa stále podieľa na programoch rôznych svetových vesmírnych agentúr. Slovensko tak disponuje len niekoľkými odborníkmi s praxou v danom odvetví, čo je značný nedostatok a spolupráca s ESA mu môže v tomto smere značne pomôcť a zvýšiť konkurencie schopnosť jeho vedy a priemyslu, ako i jeho kredit v zahraničí. Výskum vesmíru je nepopierateľne veľkým stimulom pre vzdelanostnú ekonomiku v podobe inovačných technológii, bezpečnosti a znalostí, na čo prišli už aj mnohé krajiny 3. sveta, ktoré sa takisto zúčastňujú rôznych kozmických aktivít. Dúfajme, že Slovensko pri tom nebude chýbať.

   Zdroje:

   Správa na stránkach Ministerstva školstva SR
   Ďalšie fotky z udalosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.