Medzinárodná konferencia mladých bádateľov

Mladí vedci Slovenska, Astromický inštitút SAV a Slovenská astronomická spoločnosť pozývajú mladých ľudí so serióznym záujmom pre vedu a astronómiu na medzinárodnú konferenciu mladých bádateľov. Konferencia sa uskutoční v KC Academia v Starej Lesnej, 11. – 16. júna 2011.

Záujemci majú možnosť prezentovať svoje vedecké práce, na ktorých pracovali, v krátkych 10-15 minútovych prezentáciách. Účastníci budú mať možnosť navštíviť astronomické zariadenia vo Vysokých Tatrách.

Podmienky pre účastníkov:

  • študent strednej školy s nadaním pre prírodné vedy
  • aktívne aj pasívne ovládanie anglického jazyka
  • prirodzený záujem o prírodné vedy a výskum
  • možnosť plne sa zúčastniť na konferencii
  • pripravil si samostatný alebo tímový projekt(max. 2 študenti pre projekt)

Maximálny počet účastníkov je limitovaný na 60 osôb. Delegácia sa môže skladať z max. 4 študentov a učiteľa ako ich sprievodcu.

Prihlášky musia byť zaslané najneskôr do 20. apríla 2011

Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina.

Pre viac informácií si stiahnite pozvánku v anglickom jazyku.

Prebraté zo stránok hvezdárne v Partizánskom.