Nekontrolovaný pád satelitu ROSAT (aktualizované 23. októbra 2011 o 21:15)

Približne mesiac po zániku satelitu UARS vstúpi do atmosféry Zeme ďalší satelit. ROSAT (Röntgen Satellite) bol vypustený raketou Delta v roku 1990. Táto družica bola považovaná za priekopníka v oblasti röntgenovej astronómie. Už počas prvého pozorovacieho roku objavila viac ako 80 000 nových objektov v röntgenovej oblasti a 500 objektov v extrémnej ultrafialovej oblasti. Satelit skončil svoju činnosť v roku 1998 a odvtedy je neovládateľný.

Agentúra DLR predpokladá, že ROSAT zanikne niekedy v období 21. až 24. októbra. Na povrch Zeme by malo dopadnúť 30 úlomkov o celkovej hmotnosti 1,7 tony. Najväčšiu hmotnosť by malo mať zrkadlo (je odolné voči vysokým teplotám a váži 1,7 tony). Dopadová oblasť je kdekoľvek na Zemi medzi -53° a +53° zemepisnej šírky. Môžte sledovať aktuálne údaje na heavens-above alebo čakať na spresnenie informácií na stránkach DLR alebo aero.org.

Článok bude v rámci možností aktualizovaný.

Update 20. októbra 2012 o 11:55: Stále nie sú k dispozícii presnejšie údaje o čase a mieste dopadu satelitu. V tabuľke nájdete prehľadne zhrnuté odhady. Zajtra (21. októbra) ich znovu zaktualizujem. Môžte sledovať polohu satelitu v reálnom čase.

Zdroj predpovede Čas predpovede Predpovedaný čas vstupu Odchýlka

Aerospace
Corporation
19. 10. 2011 o 08:12:23 UTC 23. 10. 2011 10:33 UTC ±24 h
USSTRATCOM 20. 10. 2011 o 08:06:00 UTC 23. 10. 2011 05:03 UTC ±48 h
Ted Molczan 19. 10. 2011 o 17:00 UT 23. 10. 2011 10:00 UTC ±16 h

Harro Zimmer
19. 10. 2011 o 16:00 UTC 23.10. 2011 08:30 UTC ±7 h

Simone Corbellini
20. 10. 2011 o 08:00 UTC 23.10. 2011 12:30 UTC ±18 h

Update 21. októbra 2011 o 11:00: Predpovede času dopadu ROSATu sa spresňujú len nepatrne. Ted Molczan v predpovedi z 20. októbra 22:20 UT uviedol, že ROSAT, zanikne 23. októbra o 11:30 UTC±12h. Predpoveď aktualizovali aj Harro Zimmer a Simone Corbelini. Podľa Zimmera satelit zanikne 23. októbra o 7:21UT±6h a podľa Corbeliniho zánik nastane 23. okóbra o 11:00 UTC±15h. Zimmer uverejnil svoju predpoveď 20. októbra o 17:00 UTC a Corbelini ju zverejnil 21. októbra o 6:30 UTC. Majitelia iPhonov, môžte si stiahnúť app, ktorá vám priamo zobrazí najnovšie odhady a predpovede zániku ROSATu. Sledujte aj Twitter.
Thierry Legault nasnímal nie len satelit UARS ale aj ROSAT.  Zábery získal 14“ Schmidt-Cassegrainom. Použil automatický navádzací systém a zábery snímal kamerou Lumenera Skynyx L2-2.

Update 22. októbra 2011 o 11:50: Znovu uverejním tabuľku s predpoveďami a tipmi časov zániku ROSATu. USSTRATCOM a Harro Zimmer overejnili aj súradnice miesta nad ktorým zanikne družica. Družica by mala zaniknúť nad Pacifikom (Harro Zimmer) alebo nad južným Pacifikom (USSTRATCOM).

Zdroj predpovede Čas predpovede Predpovedaný čas vstupu Odchýlka

Aerospace
Corporation
20. 10. 2011 o 19:36 UTC 23. 10. 2011 16:24 UTC ±16 h
USSTRATCOM 21. 10. 2011 o 05:24 UTC 23. 10. 2011 05:29 UTC ±24 h
Ted Molczan 21. 10. 2011 o 11:40 UT 23. 10. 2011 05:00 UTC ±10 h

Harro Zimmer
21. 10. 2011 o 15:00 UTC 23.10. 2011 08:30 UTC ±6 h

Simone Corbellini
21. 10. 2011 o 06:30 UTC 23.10. 2011 11:00 UTC ±15 h

Update 22. októbra 2011 o 20:15: Stručný súhrn najnovších predpovedí času a miesta dopadu satelitu ROSAT.

Zdroj predpovede Čas predpovede Predpovedaný čas vstupu Odchýlka

Aerospace
Corporation
21. 10. 2011 o 20:35 UTC 23. 10. 2011 11:12 UTC ±10 h
USSTRATCOM 22. 10. 2011 o 14:27 UTC 23. 10. 2011 02:34 UTC ±7 h
Ted Molczan 22. 10. 2011 o 16:30 UT 23. 10. 2011 10:22 UTC ±7 h

Harro Zimmer
22. 10. 2011 o 14:30 UTC 23.10. 2011 04:17 UTC ±4 h

Simone Corbellini
22. 10. 2011 o 14:30 UTC 23.10. 2011 11:16 UTC ±9 h

ROSAT by mal dopadnúť do Pacifiku v blízkosti Mexika. Ale tento údaj treba brať s rezervou. Na obrázku nižšie je pekne vidieť ako sa predpovede času dopadu postupne zlepšujú.


Obr1: Graficky znázornene postupné spresňovanie predpovedí. Zdroj: stránka Simone Corbeliniho


Update 23. októbra 2011 o 21:12
: Tesne pred dopadom satelitu DLR a USSTRATCOM uverejnili finálne odhady času dopadu. Podľa USSTRATCOM mal ROSAT vstúpiť do atmosféry Zeme o 23. októbra 2011 o 1:50 UTC s odchýlkou 7 minút. Agentúra DLR uverejnila, že satelit mal vstúpiť do atmosféry Zeme 23. októbra o 2:00 UTC s odchýlkou 15 minút. Okolo 5:00 ráno agentúra DLR uverejnila správu, že satelit zanikol medzi 1:45 až 2:15 UTC. Trosky mali dopadnúť do Indického oceána. Je možné, že niečo mohlo dopadnúť na územie Číny. Doteraz nie sú hlásené žiadne pozorovania zániku a nedá sa ani potvrdiť alebo vyvrátiť dopad zvyškov ROSATu na pevný povrch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.