SOSA chce na Slovensku vybudovať špičkové pracovisko, centrum excelentnosti – AstroBio Centrum

O fenoméne odchodu talentovaných vedecko-výskumných pracovníkov do zahraničia počul asi každý, kto sa pohybuje vo sfére vedy na Slovensku. Je to veľká škoda pre našu krajinu, pretože títo ľudia by svojím domácim pôsobením výrazne prispeli k rozvoju aplikovaného výskumu a teda aj k zvýšeniu vedecko-výskumného potenciálu Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku konkurencieschopnosti našej krajiny a zvýšeniu jej životnej úrovne.

Samostatnou kapitolou je základný výskum, ktorý nám prináša zaujímavé fundamentálne a potrebné poznatky o prírode. Práve v oblasti základného výskumu pôsobí v zahraničí množstvo mladých, talentovaných slovenských vedátorov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Veľa z nich patrí k svetovej špičke!

Otázka teda znie, prečo vedci zo Slovenska odchádzajú? Odpoveď je jasná! Zahraničné angážmá im vytvára oveľa lepšie pracovné prostredie ako slovenské vedecké pracoviská.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa v ostatných dňoch zapojila do výzvy v rámci OP Výskum a vývoj s cieľom vybudovať centrum excelencie „AstroBio Centrum“ so zameraním na astrobiologický a vesmírny výskum. Ide o prostriedky, ktoré sa nepodarilo vyčerpať v predchádzajúcom programovom období (2007 – 2013) a ak ich do konca roku 2015 nevyčerpáme, môžeme o ne definitívne prísť. Chceme preto využiť príležitosť, ktorú Európska únia ponúka, a vzľadom na fakt, že Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity je oprávnený žiadateľ, uchádzame sa o nenávratný finančný príspevok. Tento by sme chceli využiť na vybudovanie špičkovej infraštruktúry pre potreby výskumu a vývoja na Slovensku.

epic_patch_colorHlavným cieľom centra má byť sprostredkovanie možnosti pre talentovaných vedcov pracovať doma, na Slovensku v podmienkach porovnateľných s úrovňou vedecko-výskumných centier v zahraničí. Chceme vytvoriť mladým vedcom pre ich prácu prostredie, ktoré bude plne podporovať ich kreativitu a umožní im naplno sa realizovať vo vedeckom bádaní. Samozrejme, týka sa to aj slovenských vedcov už v súčasnosti v zahraničí pracujúcich, ktorých chceme vidieť pracovať späť na Slovensku. Rovnako chceme pritiahnuť špičkové vedecké kapacity zo zahraničia.

Myšlienka vytvoriť špičkové spoločné pracovisko (AstroBio Centrum) vzišla z dlhodobej a dobrej spolupráce Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, Laboratória metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerzity v Brne, pod vedením prof. Reného Kizeka a Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí p.o. pod vedením LIbora Lenžu. K prvému kontaktu medzi nami došlo v rámci spoločného cezhraničného projektu Spoločne do stratosféry, kde tím profesora Kizeka vypustil do stratosféry experiment na našej sonde. Do extrémnych podmienok blízkeho vesmíru sme vypustili experiment skúmajúce vplyv extrémneho prostredia na DNA. Nositeľom projektu bol náš už spomenutý dlhodobý a stabilný partner.Spolupráca pokračovala ďalšími stratosférickými letmi. Minulý rok sme vzájomnú komunikáciu ešte zintenzívnili a získali ďalší spoločný cezhraničný projekt s názvom Spoločne pre výskum, rozvoj a inovácie (Strato – NanoBio Lab). V súčasnosti sa tím okolo prof. Kizeka venuje aplikačnému výskumu v oblasti liečby rakoviny pomocou progresívnych materiálov. A presne s týmto tímom sa do AstroBio Centrum počíta!

Tím okolo Hvedzárne vo Valašskom Meziříčí sa chce sústrediť okrem iného na oblasť pozorovania a spektroskopie meteorov a v náväznosti na ciele centra na zastúpenie a podobu organických látok v materiáloch pochádzajúcich z extrémneho prostredia medziplanetárneho priestoru, či na geologickú históriu našej planéty.

AstroBio Centrum má byť jedinečným vedecko-výskumným pracoviskom, zameriavajúcim sa na dva veľmi perspektívne obory ľudského bádania. Na astrobiológiu a kozmický výskum. V praxi sa centrum má zameriavať napríklad na výskum extrémofilných organizmov, mechanizmus poškodení DNA a jej následnej reparácie, či na vývoj a výrobu vlastných zariadení určených na testovanie pokročilých nanotechnológií určených na prácu v extrémnych podmienkach, prípadne priamo na výskum a zber materiálov v tomto prostredí.

Výskumu extrémofilných organizmov sa venuje aj špičková slovenská vedkyňa a členka Slovenkskej organizácie pre vesmírne aktivity Dr. Michaela Musilová. Jej výskumy boli publikované v zahraničí a svojou vysokou kvalitou zaujali svetové vedecké špičky. Boli by sme preto veľmi radi, ak by sa aj Miška mohla vrátiť na Slovensko, a pokračovať tu vo svojej vedeckej práci. Či uspejeme v tejto výzve, alebo nie, určite chceme urobiť maximum, aby sme vytvorili podmienky práve pre takýchto špičkových ľudí. Aby našli uplatnenie doma na Slovensku a nechodili za príležitosťami len do zahraničia.

Vedecký zámer AstroBio Centra:

  1. Štúdium vplyvu extrémnych prostredí na organizmy, štúdium ich správania sa v extrémnom prostredí, popis nových druhov, ich správania sa a evolučných zmien
  2. Testovanie využitia pokročilých nanomateriálov pre prieskum extrémnych prostredí.Návrh a vývoj nových telekomunikačných kanálov. Vývoj zariadení pre prieskum extrémnych prostredí, zber materiálov a in situ analýza
  3. Výskum chemického, morfologického a biologického zloženia štruktúr pochádzajúcich s extrémneho prostredia (pôda, horniny)