James Webb Space Telescope

V dnešnej dobe najznámejší teleskop Hubblov vesmírny ďalekohľad HST vytvoril vo svojej 25 ročnej histórii nespočetné množstvo nám predtým nedosiahnuteľných záberov vesmíru, no napriek inováciam vybavenia ďalekohľadu a opravám sa jeho misia končí. Jeho nasledovníkom bude James Webb Space Telescope alebo JWST.

Vypustenie JWST sa plánuje na rok 2018, pričom s jeho 6,5 metrovým primárnym zrkadlom, bude jeden z najlepších teleskopov, akým bude ľudstvo v dobe vypustenia disponovať. Na rozdiel od HST s priemerom zrkadla 2,4 metra sa primárne zrkadlo JWST nebude skladať z jedného celistvého kusu. Bude sa skladať z osemnástich šesťuholníkových zrkadlových blokov, pričom každý blok bude mať hmotnosť 20 kg. Tak extrémne nízku hmotnosť dosiahli inžinieri výrazným odľahčením celého kusu zrkadla, ktorého hlavnú zložku tvorí berýlium. Každý takýto zrkadlový blok bude mať zbernú plochu približne 1,4 metra štvorcového. Pre porovnanie, jediné primárne zrkadlo HST disponuje zbernou plochou veľkou iba 4,3 metrov štvorcových. Zobrazovacia schopnosť JWST bude teda so svojimi dvadsiatimi piatimi (18 x 1,4) metrami štvorcovými oveľa lepšia, pričom jeho rozlišovacia schopnosť bude menej než 0,1 oblúkovej sekundy. Pre predstavu, je to ako rozpoznať detaily mince zo vzdialenosti 40 km, alebo získať ostrý obraz futbalovej lopty zo vzdialenosti 550 km.

jwst_fig1
Porovnanie primárneho zrkadla Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu a JWST

JWST bude operovať primárne v infračervenej oblasti s vlnovou dĺžkou 0,6 až 50 μm, vďaka čomu bude schopný oveľa jednoduchšie a presnejšie pozorovať veľmi vzdialené objekty. Hlavnou úlohou JWST bude pozorovanie prvých galaxií a hviezd po Veľkom tresku. Keďže skúmanie bude prebiehať v infračervenom spektre, musia byť všetky prístroje čo najviac odtienené od slnečného žiarenia. To je docielené piatimi mohutnými izolačnými fóliami. Tie udržia teplotu zrkadiel v okolí hodnoty 45 K. Keďže infračervené prístroje a detektory potrebujú ešte nižšiu teplotu, budú podchladené na 30 K až 7 K. Výrazný rozdiel medzi HST a JWST je aj vo vzdialenosti od Zeme. HST obieha vo výške 500-600 km, vzdialenosť JWST je plánovaná na jeden a pol milióna kilometrov od povrchu Zeme. O vynesenie sa postará európska raketa Ariane 5, štartujúca z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane.

James Webb Space Telescope (predstava)
James Webb Space Telescope (predstava)

James Webb Space Telescope bude pomáhať  vedcom pri klúčových otázkach, akými sú vznik štruktúr vo vesmíre, formovanie a evolúcia galaxií, zrod hviezd a proto-planetárnych systémov a život vo vesmíre.

Na JWST pracuje vyše 1000 ľudí zo 17 krajín sveta. Na tejto fotografii je čast JWST tímu spolu s jeho modelom v reálnej veľkosti v Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland
Na JWST pracuje vyše 1000 ľudí zo 17 krajín sveta. Na tejto fotografii je čast JWST tímu spolu s jeho modelom v reálnej veľkosti v Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland

Zdroje:

Kozmos – číslo 2, ročník 46, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Národné metodické centrum, ISSN 0323 – 049X

http://en.wikipedia.org/

http://www.kosmonautix.cz/2013/04/jwst-skratka-ktora-zmeni-nas-pohlad-na-vesmir/ http://forum.kosmonautix.cz/ http://www.jwst.nasa.gov/ http://www.nasa.gov/