Letná škola o o vesmírnom práve a vesmírnej politike

Ako každý rok v júni, aj v tomto roku ponúka European Centre for Space Law (ECSL) študentom a mladým profesionálom možnosť zúčastniť sa dvojtýždňového kurzu zameraného na právnu a politickú dimenziu kozmických aktivít. Tohtoročná edícia letnej školy ECSL sa uskutoční v termíne 31. august – 11. september 2015 na pôde University of Caen Basse-Normandie vo francúzskom meste Caen.

Ponuka získať nové vedomosti a cenné skúsenosti je otvorená aj záujemcom zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 26. jún 2015. Všetky dostupné informácie k letnej škole, informácie o lokalite, návod ako sa prihlásiť a programy z minulých rokov sú k dispozícii na webstránke ECSL_European_Centre_for_Space_Law,  konkrétne v sekcii “More information“ v jej pravom hornom rohu.

European Centre for Space Law je inštitúcia zriadená Európskou vesmírnou agentúrou s cieľom rozvíjať oblasť vesmírneho práva a združovať európskych expertov v tejto sfére. Letná škola o vesmírnom práve a vesmírnej politike je jedným z hlavných podujatí ECSL, pričom je organizovaná každoročne s už vyše 20-ročnou históriou.

Zatiaľ posledný, v poradí 23. ročník sa uskutočnil vo švajčiarskej Ženeve v septembri 2014. Jeho obsahovú náplň si je možné pozrieť na http://esamultimedia.esa.int/docs/ECSL/Geneva_2014.pdf . V spolupráci s Medzinárodnou telekomunikačnou úniou ITU sa účastníci letnej školy ECSL mohli počas prvých dvoch septembrových týždňov okrem iného oboznámiť so základnými medzinárodnými zmluvami medzinárodného kozmického práva, nahliadnuť do sféry medzinárodnej regulácie frekvenčných spektier a orbít alebo diskutovať počas Practitioners Day s konkrétnymi ľuďmi z praxe európskeho vesmírneho sektoru. Prednášky typu Space Project Financing, Contracting in Space či Space Tourism boli takisto obohacujúcimi.

ecsl_prednaskova
V prednáškovej miestnosti, foto: archív autora

Ako absolvent tohto posledného ročníka môžem letnú školu ECSL len odporučiť. Každodenná porcia prednášok či seminárov, práca na skupinovom projekte, či rôzne sprievodné aktivity vyplnia necelé dva týždne programu skutočne plnohodnotne. Týmito sprievodnými aktivitami boli počas posledného ročníka napríklad exkurzia v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN alebo možnosť zúčastniť sa konferencie ESA o príležitostiach pre mladých ľudí vo vesmírnom sektore, kde bol priestor či už na vypočutie si prejavu generálneho riaditeľa ESA Jean-Jacquesa Dordaina alebo podanie si ruky s európskym astronautom André Kuipersom. Nahustený program zaručí, že z letnej školy odchádza účastník skutočne obohatený o množstvo nových informácií ako aj osobných skúseností.

Spoločná fotografia niekoľkých účastníkov minuloročnej edície letnej školy ECSL v Ženeve s európskym astronautom André Kuipersom (v strede), foto: archív autora
Spoločná fotografia niekoľkých účastníkov minuloročnej edície letnej školy ECSL v Ženeve s európskym astronautom André Kuipersom (v strede), foto: archív autora

Pokiaľ sa teda zaoberáte oblasťami ako sú právo, politológia, medzinárodné vzťahy či ekonómia a takisto vás zaujíma vesmír, letná škola je určite správnou voľbou ako využiť čas počas letných mesiacov. Nie je to pritom len o získaní nových poznatkov a vedomostí ale aj o spoznávaní nových ľudí, možno budúcich kamarátov či dokonca kolegov z celej Európy.

ecsl_zeneva
Na Ženevskom jazere, foto: archív autora

Autor:

Tomáš Hrozenský

v prípade otázok ohľadom letnej školy ECSL ma môžete kontaktovať na tomhroz@gmail.com

* pozn. na záver – hoci z podmienok uvedených na webstránke letnej školy nevyplýva pre záujemcov zo Slovenska možnosť zúčastniť sa letnej školy bez zaplatenia poplatku, táto podmienka nemusí byť v prípade vhodných okolností finálnou. Odporúčam preto zvážiť podanie prihlášky aj v prípade, že by ste neboli schopní uhradiť poplatok za letnú školu. Môže sa teoreticky stať, že tento poplatok bude odpustený.