Vesmírne technológie a navigácia a komunikácia

Vesmírne technológie vylepšujú verejnú hromadnú dopravu. Nový systém používajúci satelitnú navigáciu pomáha šoférom osvojiť si ekonomické, hladké a bezpečné spôsoby jazdy, ktoré môžu napomôcť k redukcii spotreby paliva o 15 až 20 % a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

Vesmírne technológie vylepšujú verejnú hromadnú dopravu.

Mnohé vidiecke oblasti v Európe sú riedko osídlené a čelia vážnemu problému: nedostatkom spojení verejnej hromadnej dopravy. Hoci je potreba takého transportného systému nepopierateľná, presmerovanie autobusov na nové trasy podľa nového časového poriadku nie je vždy finančne únosné. Belgický partner ESA pre technologické transfery Creaction preto uskutočnil transfer vesmírnej technológie, aby vyriešil tento problém a vytvoril SatelBus, projekt autobusovej služby na požiadanie, založenej na satelitnej komunikácii.

Mnohí cestujúci z vidieka musia upovedomiť šoféra autobusu až deň vopred, aby si on mohol naplánovať optimálnu trasu, po ktorej má zbierať svojich klientov, pričom zmeny na poslednú chvíľu nie sú možné. Použitím telekomunikačného satelitu ESA Artemis je SatelBus pionierskym projektom služby „autobus na požiadanie“. Pristupujúci môžu byť zaradení do trasy SatelBus-u prakticky okamžite. Softvér spracúva tieto požiadavky každých 5 minút a posiela novú autobusovú trasu priamo šoférovi autobusu, zatiaľ čo on už môže byť na ceste.Satelbus 
 

SatelBus v sebe spája satelitný segment prevádzkovaný firmou Vitrociset EPB, satelitné telekomunikačné terminály poskytované EMS Satcom Inc a zariadenia pre rozbočovače (hub-y), určené pre pozemnú stanicu ESA v Redu v Belgicku.

Tento systém používa vyčlenenú časť prenosového pásma satelitu Artemis, ktoré môže byť použité pre obojsmernú komunikáciu: pasažier vyšle správu s informáciou o potrebe autobusového spojenia, správa sa prepošle pomocou pozemnej stanice ESA v Belgicku na Artemis a odtiaľ sa potom prepošle do centra pre spracovanie správ v Ottawe v Kanade, kde sa žiadosť zahrnie do novej virtuálnej trasy autobusu. Takto aktualizovaný cestovný plán dorazí k šoférovi autobusu za pár minút a ten potom zmení trasu tak, aby mohol vyzdvihnúť daného pasažiera.

Testy tejto služby boli úspešne vykonané v Belgicku a Francúzku v roku 2006 dvoma SatelBus-mi na vidieku po dobu šiestich mesiacov. Demonštrácie SatelBus-u už boli uskutočnené aj v Alržírsku, Senegale a Iraku. Kancelária ESA pre technologické transfery sa v súčasnosti snaží o komercionalizáciu tohto sľubného systému.Artemis 
 

Nový systém používajúci satelitnú navigáciu pomáha šoférom osvojiť si ekonomické, hladké a bezpečné spôsoby jazdy, ktoré môžu napomôcť k redukcii spotreby paliva o 15 až 20 % a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

Mnohé moderné dopravné prostriedky kombinujú vysoký výkon a nízku spotrebu paliva. Avšak takýto dizajn vozidla nemusí spĺnať svoj účel kvôli neoptimálnym jazdeckým návykom vodiča, akými môžu byť opakované prudké zrýchľovanie alebo brzdenie. Dvaja vynálezci Alex Ackerman zo Švédska a Yossef Shiri z Izraelu prišli s inteligentným systémom nazvaným GreenDrive, ktorý kombinuje informácie o polohe vozidla, stave vozovky a type dopravného prostriedku, pomocou ktorých radí šoférovi, aký štýl jazdy má zvoliť, kedy zrýchliť, kedy brzdiť a kedy udržovať konštantnú rýchlosť.

GreenDrive je možné používať pomocou mobilného telefónu alebo osobného navigačného zariadenia. Tento systém aplikuje informácie o polohe poskytované v súčasnosti GPS, ale v budúcnosti by mal fungovať aj pomocou európskeho globálneho navigačného systému Galileo.

Povedzme, že šoférujete a 300 metrov pred vami je značka STOP, ktorú vy nemôžte vidieť, pretože je za zákrutou. GreenDrive vám preto odporučí predčasne spomaliť, aby ste nemuseli o chvíľu prudko brzdiť. Algoritmy GreenDrive dokážu ušetriť až 15-20 % paliva.Display GreenDrive na mobilnom telefóne. 
 

Súvisiace články:

Prečo je dobré lietať do vesmíru?

Vesmírne technológie a prírodné zdroje

Vesmírne technológie a ochrana obyvateľstva

Vesmírne technológie a automobilový priemysel

Vesmírne technológie a zdravie

Vesmírne technológie a mobilné zariadenia

Zdroj:
www.esa.int