NASA Space Apps hackaton 2016

Tohtoročný apríl je bez pochyby mesiacom objavovania vesmíru. S historickými úspechmi SpaceX, výročím prvého obletu Zeme ľudskou posádkou a rôznymi konferenciami a súťažami. Americká NASA hľadá pomocou crowdsourcingu nové logo a zastrešuje dvojdňový celosvetový hackaton a to na fyzických aj virtuálnych miestach.

SpaceApps2016NewLook.original

Účelom je v priebehu 48 hodín nájsť komplexné riešenia a tým pomôcť NASA. Globálny víťazi budú môcť prezentovať prototypy, postupne pred NASA, Space X, Google atď. Už lokálne výhry sú úžasné. Zadarmo trávite dva dni v moderných priestoroch, s ľudmi z rôznych odvetví (nielen inžinieri a programátori), vrátane mentorov z rôznych sfér. Takže dôjdite do Viedne alebo vám blízkeho miesta, alebo sa zúčastnite aspoň virtuálne.

Viac na: https://2016.spaceappschallenge.org