Pozvánka na brífing k druhej PECS výzve – 17.júna v Bratislave

Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i podnikateľské subjekty.

Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár – „PECS briefing day“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutoční dňa 17.júna 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačšská cesta 8/A, Bratislava.

Predbežný program:

9:30-10:00 Registrácia

10:00-12:00 Brífing ESA o podmienkach 2. výzvy PECS  + všeobecná diskusia

12:00-13:00 Obedná prestávka 

13:00-17:00 Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

Samotná výzva PECS bude uverejnená v databáze ESA EMITS dňa 15. júla 2016, termín na vypracovanie a predloženie projektov v rámci výzvy bude 11 týždňov.

V prípade záujmu je potrebné potvrdiť účasť najneskôr do 10.júna 2016 na adrese bit.ly/druhy-pecs.

 Zdroj: Slovak Space Portal