Pozvánka na AstroFotoTech seminár

astrofototech2016_kopieMáte záujem o astronómiu, astronomickú fotografiu alebo sa chcete naučiť pracovať so svojím ďalekohľadom ? Hvezdáreň v Partizánskom pripravila na víkend 21. až 23. októbra 2016 pre majiteľov astronomických ďalekohľadov a záujemcov o astronomickú techniku a fotografiu pracovný seminár AstroFotoTech. Program je určený pre začiatočníkov, ako aj pokročilých záujemcov – a to nielen o astronomickú fotografiu, ale aj pozorovateľských nadšencov!

Svoje skúsenosti a vedomosti vám odovzdajú najlepší astrofotografi Čiech a Slovenska. Budete si môcť vypočuť zaujímavé prednášky a hlavne naučíte sa pozorovať a prakticky pracovať priamo s ďalekohľadmi prípadne robiť kvalitné astronomické fotografie.

 

Pre majiteľov poškodených alebo rozostrených ďalekohľadov ponúkame možnosť overenia kvality optiky Vášho prístroja a jeho kolimácie v sobotu a v nedeľu počas seminára. Hlavným hosťom podujatia je Peter Horálek, vášnivý cestovateľ a astrofotograf. Z astronómie ho najviac zaujímajú mimoriadne úkazy a to zatmenia Slnka a Mesiaca za ktorými cestuje po celom svete. Je jediným českým zástupcom / Foto ambasádorom / Európskeho južného observatória (ESO). Je autorom populárnej knihy „ Tajomné zatmenia„ v ktorej popisuje svoje obľúbené zatmenia ako jeden z najkrajších vesmírnych úkazov. Prednášku Peter Horálek – Fotíme svet v noci aneb Úvod do krajinárskej fotografie a jeho cestovateľské zážitky si môžete vypočuť v sobotu večer.

Viac informácii o programe praktika nájdete na www.hvezdaren.sk

PROGRAM

 

Piatok 21. 10. 2016

17.00 – 18.00 Príchod – registrácia – ubytovanie
18.00 – 19.00 Jakub Kapuš – „skCube“ z pohľadu astronóma
19.00 – 19.30 Občerstvenie
19.30 – 20.30 Ondrej Kamenský – „CCD: od teórie k praxi“
21.30 – 23.00 CCD v praxi pri ďalekohľade – ODK 16, prístroje účastníkov

Sobota 22. 10.2016

09.00 – 10.00 Peter Jurista – Vstupné základy astrofotografie
10.00 – 11.00 Pavol Kollárik – Astrofotografia
11.10 – 12.00 Robert Novotný – Medializácia a prezentácia astrofotografie : Astrobook
12.10 – 14.00 Obed
14.10 – 15.10 Milan Kamenický – Amatérske astro-ďalekohľady včera a dnes
15.10 – 16.00 Peter Dolinský – Optické zobrazovanie a astrofotografia
16.10 – 17.00 Karol Petrík – Moderné technické trendy v astrofotografii
17.10 – 18.10 Marián Mičúch – Astrofotografia Slnka v amatérskych podmienkach
18.30 – 19.40 Večera
20.00 – 21.00 Peter Horálek – Fotíme svet v noci aneb Úvod do krajinárskej fotografie
21.00 – 22.00 Prezentácia astrosnímkov účastníkov – moderátor Karol Petrík
22.30 – 00.00 Praktická astrofotografia – pozorovanie ODK 16 a prístrojmi účastníkov

Nedeľa 23. 10.2016

09.00 – 10.30 Ondrej Kamenský – spracovanie CCD snímkov
10.30 – 11.10 Astronomický softvér
12.00 – 12.10 Ukončenie semináru

Doporučujeme účastníkom, aby si priniesli vlastnú fototechniku na získanie vlastných astrofotosnímok, ktoré môžu pod vedením lektorov v priebehu semináru spoločne spracovať.

 

Autor: Vladimír Mešter, hvezdáreň Partizánske