Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír

Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír je názov programu, ktorý realizuje Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt podporila Európska vesmírna agentúra (ESA) v rámci 1. výzvy PECS na predkladanie projektov. Počas vzdelávacieho programu budú realizované odborné, ale aj populárne prednášky. Program si kladie za cieľ pripraviť študentov, vedeckých pracovníkov a pracovníkov firiem pre budúcu spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou.

 

Obr.1: Program prednášok
Obr.1: Program prednášok

Program pozostáva z piatich motivačných prednášok, desiatich odborných prednášok v angličtine a intenzívneho kurzu pre študentov, ktorý sa uskutoční v lete 2017.

 

Vstup na prednášky je voľný!

 

Zdroje: