Gaia potrebuje našu pomoc

Gaia je vesmírne observatórium ESA, ktoré pozoruje objekty v okolí našeho Slnka. Patria medzi ne prevažne hviezdy z našej galaxie Mliečnej cesty.  Prípadne, ak sa vyskytnú v zornom poli, tak nepohrdne ani asteroidom, kométou a extragalaktickou supernovou. Zameriava sa popri inom aj na ich jasnosť, čo mu umožňuje objavovať a sledovať celý rad zmien, ku ktorým vo hviezdach, prípadne v ich okolí dochádza.

Tím v okolí tejto misie publikuje denne pár alertov (výstrah), v ktorých informuje vedeckú komunitu a amatérov o zaujímavých objektoch, ktoré spozorovali a pre ktoré potrebujú kontinuálne pozorovania ďalej v čase (takzvaný follow-up), pretože Gaia sa už pozerá inde.

Medzi takéto objekty patria prevažne kataklyzmické premenné hviedy a supernovy. Občas sa vyskytnú aj hviezdy, ktoré zjasnia v dôsledku javu nazývanom anglicky microlensing.

gaia_microlensing_followup
Relatívne jasný a zriedkavý microlensing event (Gaia alert označený ako Gaia10aye), ktorý ešte stále prebieha a je treba follow-up. Je predikované ďalšie zjasnenie počas prvého až druhého týždňa v novembri 2016. Zdroj: http://www.cosmos.esa.int/web/gaia/IoW_20161027

Jasnosti Gaia alertov (G band white light passband, viac Jordi et al., 2007) sú velmi často okolo 18 magnitúdy a vyššie, ale sú aj jasnejšie ako je napríklad zobrazené na grafe hore, kde sa jedná o magnitúdy v rozhraní od 12 do 15 magnitúdy pre objekt Gaia 16aye.

Po spočítaní počtu všetkých objektov, pre ktoré existuje Gaia alert ku dňu 31/10/2016 od januára 2016 (1359), čo bol koniec poslednej testovacej/vývojovej fázy, a tých pre ktoré existuje follow up pozorovanie (355) nám vychádza, že zatiaľ sa v tomto období pozoroval iba približne každý štvrtý Gaia alert objekt (26%).

Ak máš prístup na vhodný ďalekohľad, pomôž Gaia tímu a pozoruj nimi novo objavené premennosti hviezd. Objekty s magnitúdou približne 14 sa dajú pozorovať okom za dobrých podmienok už teleskopom o priemere objektívu 15 cm, pričom CDD kamera ním zachytí aj 15 až 16 magnitúdu (rule of thumb).

gaiaalertsnow
Distribúcia jasností Gaia alertov

Hore je znázornená distribúcia jasností publikovaných objektov pre follow up od janurára 2016. Program použitý na zobrazenie tejto distribúcie pre teba na ďalší vývoj, napísaný v programovacom jazyku PYTHON si môžes stiahnuť na tomto webe  https://github.com/protoplanet/gaia

Viac informácií nájdeš tu https://gaia.ac.uk/alerts/discover

Zoznam všetkých výstrah Gaia nájdeš tu http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/alertsindex

Zoznam výstrah vhodných aj pre menší ďalekohľad nájdeš tu   https://gaia.ac.uk/alerts/observe

Minimálne požiadavky na fotometriu nájdeš tu https://www.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Follow-up

Množstvo iných súvisiacich informácií tu https://gaia.ac.uk/alerts

 

Zdroje:

https://gaia.ac.uk/alerts

http://www.cosmos.esa.int/web/gaia/IoW_20161027

https://gaia.ac.uk/selected-gaia-science-alerts

https://gaia.ac.uk/alerts/discover/all

Jordi et al., 2007, Photometry with Gaia,  ASP Conference Series, Vol. 364, 2007, http://www.am.ub.edu/~carrasco/documentsgaia/215.pdf