Deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach aj o kozmických technológiách

Dňa 7. novembra 2016 v pondelok sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. Prehliadka priestorov Leteckej fakulty TUKE bude možná v čase od 10.30 – 12.00 –  odchod autobusu o 10.30 h od Auly Volkswagen Slovakia (PK14) z hlavného areálu Technickej univerzity v Košiciach. O aktivitách Leteckej fakulty v oblasti kozmických technológií a kozmonautiky, sa dozviete aj z vystavených materiálov v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach v sekcii venovanej Leteckej fakulte.

Oficiálny program pre záujemcov:

http://web.tuke.sk/lf/aktuality/program%20final%20DOD2016.pdf

Web stránka venovaná dňu otvorených dverí:

http://dod.tuke.sk/

 

lfspace1

 

Autor článku: Jozef Kozár PhD.