Experimenty slovenských študentov poputujú na Mars

Misia Mars je názov pilotného ročníka súťaže, ktorú organizujú Slovenské elektrárne a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA). Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne a predsedníčky SOSA, Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku, tak isto podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl, a všeobecne u mladých ľudí. Zároveň je zámerom podporiť vzájomnú spoluprácu a interakciu rôznych vekových kategórií mladých pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.

 

misia-mars-nodate-948x259

 

Experiment mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Súťažiť mohli jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž nebola určená jednotlivcom – vysokoškolákom ani tímom zloženým výhradne z vysokoškolských študentov. Súťažný tím mohol mať maximálne 5 členov.

Svoj projekt mohli študenti prihlásiť do 24. októbra 2016 vyplnením online formulára.

Hovorí astrobiologička a organizátorka súťaže Michaela Musilová: „Nevedela som čo od pilotného ročníka súťaže Misia Mars očakávať. Zaujíma slovenských študentov veda a kozmické dobrodružstvo? Prihlási sa do takejto súťaže vôbec niekto? Musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená“.

Do pilotného ročníka súťaže sa prihlásilo 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov. Odborná komisia pri výbere zohľadňovala praktický prínos navrhovaných experimentov, ich odbornú náročnosť, kvalitu a kreativitu sprievodnej dokumentácie, či materiálnu a finančnú náročnosť realizácie navrhovaných experimentov.

Tri tímy s najvyšším bodovým hodnotením sa zúčastnili podujatia Science Talks, ktoré sa konalo 12. novembra 2016, organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tu mala trojica tímov príležitosť prezentovať svoj návrh vedeckého experimentu pred publikom študentov a prevziať vecné ceny, ktoré do súťaže venovali Slovenské elektrárne, kníhkupectvo Martinus, Centrum vedecko-technických informácií SR a výstava Cosmos Discovery.

 

Obr.2: Víťazný tím pilotného ročníka súťaže Misia Mars
Obr.2: Víťazný tím pilotného ročníka súťaže Misia Mars

 

Víťazným tímom, ktorý do súťaže zaslal až tri výnimočné návrhy vedeckých experimentov, sa stal tím z Gymnázia Detva. Adriana FekiačováAlica MoravčíkováJana HalajováIvona Nôtová a Simona Olšiaková skúmali maximalizáciu využitia fotosyntézy v špecifických podmienkach. Pod vedením pána učiteľa Bartolomeja Szakála navrhli sebestačný rastlinný ekosystém pre Mars.

 

 

Druhým navrhnutým experimentom víťazného tímu, s názvom ASIJA, bolo vytvorenie modelu poloautonómneho kontinuálneho ekosystému, ktorý by produkoval potravu pre astronautov, vyrábal kyslík, spotrebúval CO2 vznikajúci pri dýchaní posádky, a zároveň recykloval niektoré ľudské odpady.

 

 

Tretí navrhnutý experiment toho istého tímu niesol názov „monitorovanie prašnosti marťanskej atmosféry laserovým lúčom“.

 

 

Ďalšími ocenenými boli študenti z Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Gabriel PaľkoPatrik MattaDominik KvasilSamuel Titko a Andrea Kužmová navrhli pod vedením pána učiteľa Jána Motešického experiment spočívajúci v pozorovaní vplyvu vonkajších faktorov na biologické vzorky v rôznych hĺbkach Marsu.

„Náš navrhovaný experiment spočíva v pozorovaní vzoriek, uzavretých v trubici-kontajneri v rozdielnej hĺbke pod povrchom Marsu. Sledovať ako pôsobia vonkajšie faktory a ako sa mení ich základná štruktúra a ich vlastnosti. V našej hypotéze sme brali do úvahy, nielen vplyv rôznej teploty povrchu Marsu, ale aj vplyv tlaku, prípadnej vlhkosti a iných faktorov nám doposiaľ neznámych. Naším predpokladom je, že s rozdielnou hĺbkou umiestnenia vzoriek by sa mohli meniť faktory podmieňujúce vývoj života a jeho zmien sledovateľných na vzorkách.“

 

 

Na treťom mieste sa umiestnil tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana – Soňa KašickáKatarína Baliková a Paulína Monková. Pod vedením pani učiteľky Jany Kobulskej navrhli experiment overujúci odlišné podmienky pestovania rastlín v kozme a potom na Marse.

„Zaoberáme sa testovaním podmienok pestovania rastlín v kozme a následne na Marse. V projekte sme si dali za cieľ preskúmať niektoré z fyzikálnych, chemických aj biologických faktorov rastu rastlín s ohľadom na možnosti a požiadavky vesmírnej agentúry. Pri experimentoch sme využívali dostupné pomôcky a zariadenia na zistenie koncentrácie CO2, O2, teploty, intenzity svetla. Tomuto projektu sa venujeme už druhý rok a aktuálne sme sa rozhodli preskúmať vplyv zmeny gravitácie na rast rastlín. V našej škole sa nám nepodarilo vytvoriť vhodné podmienky a preto sme sa zapojili do súťaže Misia Mars. Náš návrh spočíval v tom, aby sme testovali rastliny pri: stálom otáčaní, nulovej gravitácií a každodennej zmene polohy. Tento pokus by sa uskutočňoval za ideálnych podmienok pre rast ktoré sme pokusmi zistili v škole. Rastlina by bola v neosladenej želatíne alebo hydrogéle v uzavretej fľaši. V skúmaní extrémnych podmienok rastu rastlín mienime pokračovať aj naďalej.“

 

 

Do víťaznej trojice víťazných návrhov experimentov sa bohužial nezmestil nemenej zaujímavý návrh experimentu študentov 2. a 4. ročníka Gymnázia Štúrova 849 v Detve s názvom „Ošetrenie pracovného úrazu na Marse“. Na projekte sa menovite podielali Katarína Kamenská, Alexandra Hribová, Karolína Klimková, Lesia Bahnová a Jana Halamová. Garantom experimentu bol pán učiteľ Mgr. Bartolomej Szákal.

„Hlavným cieľom nášho projektu je  navrhnúť metódu ošetrenia pracovného úrazu výskumníka na Marse pri práci v teréne. Keďže pri každej práci existuje, hoci malé, ale predsa riziko vzniku pracovného úrazu. Prostredie na Marse je v mnohých ohľadoch extrémne a riziko vzniku úrazu pri prácach na povrchu tým pádom vzrastá. Takisto po spomínanom lete raketou k Marsu v oslabenej gravitácii dokázateľne hrozí oslabenie kostry, a aj preto môže dôjsť skôr ku zlomenine. Preto je potrebné mať vypracovaný postup prvotného ošetrenia úrazu ešte pred návratom  výskumníka do priestorov vesmírnej stanice. Majme na pamäti, že človek je tvor smrteľný a nie je jednoducho možné nahradiť chýbajúceho člena expedície dobrovoľníkom zo Zeme.“

Video k súťažnému experimentu si môžete pozrieť na adrese https://www.facebook.com/gymdetva/videos/1063409693784762/

 

K výsledkom súťaže Michaela Musilová hovorí: „Musím povedať že som nesmierne hrdá na slovenské školy a študentov. Všetky navrhnuté experimenty boli nesmierne zaujímavé a výber experimentu ktorý so sebou ponesiem na simulovanú marťanskú misiu bol o to ťažší. Bolo vidieť že príprave venovali čas študenti aj ich učitelia. Najradšej by som so sebou na Mars priniesla všetky“.

Na záver dodáva: „Chcela by som poďakovať Slovenským elektrárňam a partnerom – kníhkupectvu Martinus, Centru vedecko technických informácií a výstave Cosmos Discovery bez ktorých by sa táto súťaž nemohla stať realitou. Na Mars pôjdem hrdo reprezentovať Slovensko a študentov ktorí navrhli tieto zaujímavé experimenty.“

Michaela Musilová začína svoju už v poradí druhú marťanskú misiu 13. januára 2017. Okrem študentských experimentov bude ako veliteľka šesť-člennej medzinárodnej posádky vykonávať aj ďalšie experimenty, ktoré môžu v budúcnosti priblížiť Mars ľudstvu. O priebehu a výsledkoch misie budeme informovať.

 

Zdroje: