SOSA otvára študentské kozmické inkubátory

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) otvára na Slovensku kozmické inkubátory – študentské laboratóriá, ktoré sa budú venovať vzdelávaniu študentov v oblasti kozmickej elektroniky a komunikácií. Prvé dve laboratóriá mohli vzniknúť vďaka spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom týchto pracovísk je vzdelávať a motivovať mládež. Jedná sa o vhodný doplnok k štúdiu na vysokej škole, počas ktorého SOSA plánuje odovzdávať praktické skúsenosti z vývoja a testovania 1. slovenskej družice skCUBE. Tá bola úspešne dokončená a otestovaná na konci roku 2015. Na výuke sa budú podielať priamo členovia technického tímu skCUBE.

„Prvé pracovisko na FEI STU v Bratislave sa postupne od nového roku oživuje a prebehla už aj prvá lekcia, kde sa mohli študenti prvých a druhých ročníkov elektrotechnických odborov oboznámiť so základmi elektroniky a senzorov. Prvou úlohou je zostaviť automatizovanú, solárne napájanú meteorologickú stanicu, schopnú odosielať dáta pomocou rádiovej linky a zobrazenie výstupov v grafickej podobe na webovej stránke. Je to prvý krok, ale veríme, že študentov tieto aktivity nadchnú, naučia sa niečo zaujímavé, získajú skúsenosti a postupne ich budeme môcť zapájať do kozmických projektov, na ktorých v SOSA pracujeme a ktoré dobudúcna chystáme. Nie je tajomstvom, že popri očakávaní štartu 1. slovenskej družice skCUBE sa venujeme prácam na suborbitálnom raketovom nosiči Ardea a rozvíjame spoluprácu so zahraničnými univerzitami a pracoviskami na vývoji a vypustení flotily cubesatov, ktoré by mohli v budúcnosti slúžiť na detekciu tzv. gamma zábleskov z vesmíru,“ priblížil Jakub Kapuš, podpredseda SOSA a líder projektu prvej slovenskej družice.

 

Obr.1: Prvá lekcia na FEI STU v Bratislave

 

Na Leteckej fakulte TUKE v Košiciach SOSA plánuje umiestniť aj rádiovú pozemnú stanicu, vďaka ktorej si budú môcť študenti vyskúšať rádiový príjem z družíc v kozme, ale bude zároveň slúžiť aj ako záložná pozemná stanica pre družicu skCUBE. Študenti tak budú mať jedinečnú príležitosť podielať sa na riadení, operáciách a zbere dát z reálnej družice vo vesmíre.

„Inkubátory samotné sú v dnešných dňoch v pilotnej prevádzke, venujeme sa ešte úprave priestorov a rôznym praktickým problémom. Cez rozličné granty sa snažíme získať aj financovanie na podporu týchto pracovísk. Veríme, že tak budeme môcť nadchnúť mladé generácie pre vesmírne bádanie, ktoré má ale obrovské aplikácie aj tu dole na Zemi. Elektronika, automatizácia, programovanie – to všetko je vesmír. Dúfam, že aj takýmto spôsobom podporíme mladých šikovných ľudí, ktorí potom v budúcnosti môžu byť motorom slovenských inovácií a ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku,“ uzavrela Michaela Musilová, predsedníčka SOSA.